Královéhradecký krajský šachový svaz


3. kolo VC bude 14.ledna v Hořicích

Jiří John - 23.12.2016

KM KHŠS ve spolupráci s ŠO TJ Jiskra Hořice a školní jídelnou pořádají
Velkou cenu Královéhradeckého kraje – 3. kolo
Místo: školní jídelna, Přemyslova 401, Hořice (na sídlišti)
Datum: sobota 14.ledna 2017
Prezence: 8:15 – 9:00 hod., 1. kolo v 9:15 hod., ukončení kolem 15:00 hod. – postupně dle kategorií
Ředitel: Jiří John, john.jiri(šs)seznam.cz, 732 174 202
Rozhodčí: Jiří John, Ctirad Matonoha, Vladimír Luštinec, Jakub Šafařík, Petr Tázlar, Kamil Šafařík a další
Systém: švýcarský na 7 kol, 20 minut na partii a hráče, dle úpravy pravidel FIDE v propozicích VC KHK na webu , bez povinného zápisu. O pořadí rozhoduje: počet dosažených bodů, Buchholz, střední Buchholz, Sonnenborn, Progress, los.
Kategorie: I. chlapci a dívky nar. 1.1. 2001 a později
II. chlapci a dívky nar. 1.1. 2003 a později
III. chlapci a dívky nar. 1.1. 2005 a později
IV. chlapci a dívky nar. 1.1. 2007 a později V. chlapci a dívky nar. 1.1. 2009 a později
Startovné: řádně a v termínu přihlášení hráči: 50,- Kč.
Za pozdní či neúplnou přihlášku pokuta 50,- Kč.
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, přesné datum narození, oddíl, ELO a VT.
S přihláškou je možno objednat oběd (kuřecí vývar s nudlemi, kuřecí řízek s bramborem, okurkový salát) pro hráče i doprovody v ceně 63,- Kč/oběd.
Přihlášku zasílejte e-mailem do úterý 10.1.2017 na adresu ředitele, hráči a hráčky přihlášeni v den turnaje nemusí být z kapacitních důvodů do turnaje přijati.
Ceny: poháry, medaile a diplomy pro nejlepší, suvenýry pro všechny předem přihlášené a přítomné na vyhlášení.
Různé: všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže Velké ceny.
Povinnosti účastníků: na každého lichého hráče šachovou soupravu s hodinami (po předchozí domluvě nejméně dva dny před turnajem si lze vypůjčit od pořadatelů za poplatek 50,- Kč šachy, 50,- Kč hodiny)
Bezpečnost účastníků: 1) Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži.
2) Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu odpovídá vysílající složka.
3) Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje.
Drobné občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast!
Za pomoc děkujeme všem příznivcům a sponzorům, zejména pak Královéhradeckému kraji, MěÚ Hořice a firmám STRIX Hořice s.r.o.,
Ing. Zbyněk Zatloukal – počítačové služby a dalším.
Marek Killar Jiří John