Královéhradecký krajský šachový svaz


3. Velká cena v Rychnově nad Kněžnou jen pro nejmladší kategorie

Jiří Daniel - 22.11.2021

2. Velká cena se bude hrát v sobotu 27. 11. v Rychnově nad Kněžnou
Hrají jen dvě nejmladší kategorie
3. turnaj Velké ceny v šachu mládeže Královéhradeckého kraje pořádá KM KHŠS ve spolupráci s šachovým oddílem Region Panda
Termín: sobota 27. listopadu 2021
Místo a čas: Sportovní hala R. Šebrleho Rychnov n. K.
Prezence: 08:00 – 08:40
1. kolo 09:05 – 09:45
2. kolo 09:50 – 10:30
3. kolo 10:35 – 11:15
4. kolo 11:20 – 12:00 (poté přestávka na svačinu)
5. kolo 13:00 – 13:40
6. kolo 13:45 – 14:25

Vyhlašování jednotlivých kategorií bude následovat bezprostředně po jejich skončení.
Kategorie:
IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2012 a později
V. Chlapci a dívky nar. 1.1.2014 a později
V případě malého počtu účastníků v některé kategorii mohou být kategorie sloučeny.
Systém: 6 kol, dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach a dále s touto úpravou nemožných tahů:
V kategorii IV. jsou tolerovány dva správně reklamované nemožné tahy, prohrává třetí správně reklamovaný nemožný tah.
V kategorii V. jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy, prohrává až čtvrtý správně reklamovaný nemožný tah.
Tempo: 15 minut + 5 sekund za tah pro každého hráče, hráči nemusí zapisovat.
Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger 5. Vícekrát černé 6. Los
Ředitel: Jiří Daniel, e-mail: panda.daniel@tiscali.cz 777 124 775
Hlavní rozhodčí: Petr Čechura, petr.cechura@centrum.cz, tel. 774 437 508

Startovné: 50 Kč
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 25. listopadu 2021
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, rok narození, oddíl, kategorie u neregistrovaných (u registrovaných stačí jméno a příjmení, registrační číslo a kategorie)
Přihlášky posílejte na e-mail ředitele turnaje, v kopii na e-mail hlavního rozhodčího
Ceny: trofeje, diplomy a věcné ceny pro nejlepší, drobné suvenýry pro všechny přihlášené. Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků
Různé:
Všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže „Velké ceny“ – viz obecné propozice VC.
Občerstvení vzhledem k aktuálním Covid opatřením nebude zajištěno!
Šachový materiál – zajistí pořadatel
Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2).
Aktuální opatření ve sportu vzhledem ke Covid 19 – pravidla platná pro vnitřní sportoviště:
K datu zveřejnění propozic platilo:
Pravidlo ONT – osoby nad 12 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost testů je viz článek https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
Rozhodčí a hráči při hře nemusí mít nasazený respirátor.
Doprovod (diváci) se může po vnitřních prostorách pohybovat jen s nasazeným respirátorem.
Hráči se po skončení partie stávají diváky.

Jiří Daniel, ředitel turnaje
Petr Čechura, hlavní rozhodčí