Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archiv

 • Rubriky

Zprávy VV a komisí

 • Komise disciplinární (1)
 • Hospodář (29)
 • Komise rozhodčích (25)
 • Komise mládeže (KM) (124)
 • Sportovně technická komise (STK) (105)
 • Výkonný výbor (VV) (54)
 • Z konferencí (rozpočet KHŠS, usnesení konference KHŠS atd.) (41)

 • Nejnovější Zprávy VV a komisí příspěveky


  Konference KHŠS, Ročenka KHŠS
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 16.9.2017

  Zítra v neděli 17. září se v České Skalici uskuteční volební konference KHŠS a následné losování soutěží družstev. Byla podána jedna kandidátka volebního týmu, do revizní komise nebyla podána žádná přihláška, v termínu bylo předloženo pouhé jedno usnesení. Tradičně je v den konference rozdávána delegátům Ročenka KHŠS, tu si můžete stáhnout Rocenka_KHSS_2016-2017-final (obal bude přidán dodatečně) Všechny […]

  Hospodaření krajského svazu v ročníku 2016/2017 a návrh rozpočtu
  Jan Slavík, hospodář KHŠS - 15.9.2017

  Královéhradecký krajský šachový svaz v uplynulé sezóně hospodařil v rámci schváleného rozpočtu minulou konferencí. Dařilo se držet všechny výdaje podle plánu, na některých se dokonce podstatně ušetřilo. V příjmové části rozpočtu nebyl zaznamenán významný propad u některé důležité položky. Výsledek hospodaření je díky tomu přebytkový o 5.511 Kč, přestože byl plánovaný výraznější schodek. Letos byl […]

  Kandidátka volebního týmu do VV KHŠS
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 15.9.2017

  Volební tým pro volby do VV KHŠS volební období 2017 – 2020   Jaroslav Šmíd nar. 1973 – ŠK Lípa – předseda + komise rozhodčích Jan Slavík nar. 1975 – DDM Třebechovice pod Orebem místopředseda + hospodář Tomáš Ulman nar. 1991 – Tatran Hostinné – sekretář Ondřej Ruda nar. 1975 ŠK Lípa – komise mládeže […]

  Návrhy na usnesení konference
  Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 15.9.2017

  Do dnešního dne jsem obdržel pouze jeden návrh na usnesení: Autor: Jiří Bielavský Listina talentů Konference KHŠS ukládá Komisi mládeže vypracovat nová pravidla pro tvorbu listiny talentů tak, aby odrážela aktuální stav. Zdůvodnění: Dosavadní praxe ve vydávání krajské listiny talentů byla značně rozmanitá, pevný termín nebyl stanoven. Např. v letošním roce 2017 byla vydána 22. […]

  STK – rozdělení družstev pro sezonu 2017/18
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.9.2017

  Komentář: Vycházelo se z rozdělení v minulém ročníku a byly provedeny jen drobné úpravy, snad k nápravě minulých nepřesností KP – není co rozdělovat KS – zachováno dělení na Západ a Východ. Proti minulému ročníku došlo k vyměně Lípu C, která to má blíž na západ za jeden Hradec, vybrána byla Slavia HK D RP […]

  Projekt Šachy do škol ve školním roce 2017/18
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.9.2017

  Na počátku školního roku vstupuje projekt Šachy do škol již do svého pátého roku. Od loňska platí, že školy, které jsou přihlášené v projektu už nemusí znovu vyplňovat přihlášku. Pokud nebudou objednávat metodické materiály, stačí zaslat emailem informace o formě výuky, počtu tříd a počtu dětí, které se šachy učí. Zvýšil se počet cvičebnic, které […]

  Školení trenérů T4 a seminář učitelů šachu – Hradec Králové – sobota 7. října
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.9.2017

  Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení trenérů 4. třídy a seminář učitelů šachu Časový harmonogram: sobota 7. října 2017, prezentace do 9:00, školení 9:00  – 15:00 Místo: KO ČUS, U Koruny 292, Hradec Králové Vedoucí akce: Jaroslav Šmíd, email: jarda.smid292@gmail.com, tel. 603 954 960 Lektoři: Milan Borůvka R1, Ondřej Ruda  R3, T3, Jaroslav Šmíd FA, T2 Přihlášky: Do 3. října 2017 na e-mail […]

  Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 28. 8. 2017
  Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 12.9.2017

  Zápis VV KHŠS 28.8.2017   Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 28. 8. 2017 V Hradci Králové, Vrchlického 827/26 Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout Omluveni: Petr Marek Za RK: Tomáš Bydelský, Vladimír Luštinec, Urban Zdeněk Program: 1) Hospodaření KHŠS 2) Volební konference KHŠS 3) Sezóna 2017/2018 4) Zprávy […]

  Refundace mládeži za republikové soutěže + ostatní mistrovství
  Jan Slavík, hospodář KHŠS - 5.9.2017

  Na základě návrhu komise mládeže výkonný výbor schválil náhrady úspěšným reprezentantům na republikových soutěžích mládeže v uplynulé sezóně. Tak jako každý rok je celková refundace nákladů necelých 20 tisíc korun. Rozpis oddílů: Ortex HK 6100, Jičín 4300, Lípa 4050, Hronov 2100, Třebechovice 1000, Hořice 800, ŠŠPM Lipky 650, Nové Město n.M. 600 a Panda Rychnov […]

  Konference KHŠS – počty delegátů, výzva VV, volební a jednací řád
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 4.9.2017

  Volební konference KHŠS se uskuteční 17. září 2017 v Restauraci Tropical v České Skalici. Materiály ke konferenci jsou v sekci http://khss.chess.cz/?cat=32 Volební a jednací řád: Volebni-rad-konference17092017 Jednaci-rad-konference17092017 – nově je na každých 30 registrovaných členů oddílu 1 delegát – seznam oddílů s více delegáty (9 oddílů) v příloze Počty delegátů konference KHSS – VV  KHŠS žádá zástupce oddílů […]

  Seminář a školení rozhodčích – Hradec Králové sobota 7. října 2017
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 3.9.2017

  Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení a seminář rozhodčích Seminář (obnovení kvalifikace) R2 a R3 a školení (nových rozhodčích) R3 Časový harmonogram: sobota 7. října 2017, prezentace do 9:00, školení 9:00  – 15:00, zkoušky od 15:00 Místo: Královéhradecká krajská organizace ČUS, U Koruny 292, Hradec Králové 2 Vedoucí akce: Jaroslav Šmíd, e-mail: jarda.smid292@gmail.com, tel. 603 954 960 Lektoři a […]

  Závěrečná zpráva – šachová soustředění KHŠS 2016-17
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 1.9.2017

  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠACHOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ KHŠS 2016-2017   V závěrečné zprávě bych rád poděkoval všem zúčastněným, jmenovitě trenérům Martinovi Petrovi, Tomášovi Krausovi, Jirku Johnovi a pak spolupořadatelce Andree Matoušové a mé pomocnici Kateřině Vlčkové. Bez těchto výjimečných lidí by se akce nemohla pořádat a jsem moc rád za vzájemnou spolupráci. Dále bych rád poděkoval rodičům talentovaných šachistů […]

  Přehled přihlášek do soutěží družstev STK KHŠS – probudil se Dubenec, celkem 63 družstev
  Jiří Bielavský, administrátor webu - 23.8.2017

  Do seznamu jsou doplněna družstva, za něž bylo podle sdělení hospodáře zaplaceno startovné, označena jsou *. U družstev, hradící startovné za RP nebo RS, která jsou stejná, se bez přihlášky nedá rozlišit, do které soutěže se hlásí. Z tradičních účastníků chybí Dubenec, nevíme o přihlášce i startovném. Do 15. srpna mělo být jasno, která družstva […]

  Konference KHŠS (volební) + losování proběhne v neděli 17. září v České Skalici
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 4.8.2017

  Konference se uskuteční v České Skalici – Restaurace Tropical v neděli 17. září 2017. Pozvánka na konferenci KHŠS 2017 ke stažení Konference je volební nejen VV, ale i revizní komise. Delegátů za oddíly bude poprvé více, za každých 30 zaregistrovaných má právo oddíl vyslat delegáta. Počet delegátů bude dle členské základny k 31.7. a bude vyvěšen […]

  Propozice soutěží družstev dospělých a mládeže 2017/18
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 30.7.2017

  Propozice soutěží družstev dospělých (KP, KS, RP a RS) a mládeže (KPŽD a KSŽD) pro sezónu 2017/18 naleznete v http://khss.chess.cz/?page_id=33 Přihláška do soutěží http://khss.chess.cz/contact-druzstva.php Průběžně bude na webu zveřejňován stav přihlášených družstev ve všech soutěžích. Upozorňujeme na změny v pravidlech FIDE 2017, platné od letošního roku. Tabulka změn pravidel FIDE 2017

  Zpráva z 5. soustředění talentů konaného v Jaroměři 20. května a doporučení pro trenéry
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 30.7.2017

  5. SOUSTŘEDĚNÍ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 20.5.2017 – JAROMĚŘ (zprávu včetně diagramů a fotek si stahnete Talenti zprava ze 20.5.2017) V sobotu 20.5.2017 se konalo soustředění talentované mládeže v Jaroměři. A skupina – GM RNDr. Martin Petr – 4 děti B skupina – FM Ing. Luboš Roško – 6 dětí C skupina – Mgr. Jiří John – 7 děti Předběžně […]

  Výzva trenérům III. třídy
  Jiří John - 26.7.2017

  Vážení trenéři,   TK (trenérská komise) se na vás obrací s nabídkou účasti na školení trenérů II. třídy. Při dostatečném počtu zájemců začne školení při MMaS a MČech mládeže letos v říjnu.   Podmínky účasti: platná III. trenérská třída nebo minimálně IM, uhradit účastnický poplatek ve výši 1 000,- splatný  při prezenci. Účastnici hradí cestovné, stravné a […]

  Konkurzy KM pro sezónu 2017/18
  Jiří John - 26.7.2017

  Konkurzy_KM_2017-18

  Výzva rozhodčím a pořadatelům soutěží pro mládež
  Jiří John - 26.7.2017

  Pro příští sezónu hledáme vedoucího KSŽD a pořadatele VC a KP mládeže. Přibližné termíny jsou uvedeny v přiložené listině ( zatím je to pouze návrh, pravděpodobně dojde ke změnám v návaznosti na soutěže pořádané ŠSČR). Prosím o urychlené přihlášení zájemců ( nejlépe do konce srpna). Rovněž prosím všechny, kdo chtějí pořádat nějaký turnaj pro mládež, […]

  Pokuty za soutěže družstev 2016/2017 – vše zaplaceno
  Jan Slavík, hospodář KHŠS - 25.7.2017

  Následující seznam obsahuje pokuty udělené STK+KM v sezóně 2016-2017, schválený VV KHŠS. Jedná se o 13 oddílů, některé již pokuty uhradily. Platby se provádějí za celý oddíl najednou na účet KHŠS FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010, variabilní symbol je číslo oddílu + 31, splatnost do 4.8.2017. TJ Slovan Broumov 2600 Uhrazeno TJ Dvůr Králové nad […]

  Závěrečná zpráva z letního šachového tábora KHŠS Strážné 2017
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 25.7.2017

  V prvním prázdninovém týdnu 1. – 9. 7. proběhl v Horském hotelu Vltava ve Strážném v Krkonoších už 14. ročník dětského šachového tábora KHŠS ve skvělém trenérském složení Evžen Gonsior, Martin Petr, Luboš Roško a Pavel Jirásek. V dopoledních hodinách jsme se věnovali intenzivnímu šachovému výcviku ve skupinách podle pokročilosti. První skupinu vedl pan Gonsior a v rámci šachových […]

  Šachový tábor KHŠS – táborový deník a nejlepší fotky z tábora 2017
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 18.7.2017

  Níže naleznete zprávy z tábora – den 1. až den 9. a výběr nejlepších táborových fotek. Kompletní táborovou fotogalerii naleznete tady: https://goo.gl/photos/CsC7oAEQPWhwSB2s8. Zprávy z tábora naleznete také na facebooku: www.facebook.com/sachovytaborKHSS/.   _________________________________ DEN DEVÁTÝ Poslední den patří tradičně balení, úklidu a loučení. Všechny děti jsme po snídani předali rodičům, ale na chatě nám zůstalo hodně nálezů a ztrát… […]

  Žebříček oddílů KHŠS 2016/2017
  Jan Slavík, hospodář KHŠS - 12.7.2017

  Pořadí oddílů podle účasti dětí v šachových soutěžích je podobné jako v loňském roce. Znovu získal nejvíce bodů Ortex Hradec Králové před druhou ŠŠPM Lipky HK a třetí Lípou. Opět došlo k nárůstu celkového počtu bodů za všechny soutěže, což je pro svaz dobrá zpráva. Hrálo více družstev dlouhodobé soutěže, naopak v jednodenním KP bylo […]

  Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 30. května 2017
  Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 12.6.2017

  Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 30. 5. 2016 V Hradci Králové, Vrchlického 827/26   Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek Za RK: Tomáš Bydelský Program: 1) Hospodaření KHŠS 2) Sezóna 2016/2017 a sezóna 2017/2018 a zprávy z komisí 3) Tábor KHŠS 4) Volební konference 5) Různé, […]

  Podpora kroužků
  Jiří John - 22.4.2017

  I letos má ŠSČR milion na rozdělení mezi oddíly pracující s mládeží. Byl snížen počet registrovaných dětí k dosažení dotace na pět a zároveň zvýšen počet turnajů, kterých se musí každý z nich zúčastnit na čtyři. V přílohách najdete pravidla podpory i seznam započitatelných turnajů. PK_2017_SeznamTurnaju PodporaKrouzku_2016_17_VV_2

  4. soustředění KCTM
  Jiří John - 2.3.2017

  Tuto sobotu, 4. března, proběhne již čtvrté krajské soustředění talentované mládeže. Opět v DDM Klíč ( Jaroměř-Josefov). Povídat o hře králů si nebudou jenom ti nejlepší z našich mladých hráčů pod vedením Martina Petra, Luboše Roška a Tomáše Krause, přijet mohou i ti, které šachy jenom baví, i když v nich zatím nejsou tak dobří. […]

  Registrace členů šachových oddílů pro rok 2017
  Jan Slavík, hospodář KHŠS - 24.2.2017

  Všechny oddíly musí zaslat seznamy svých členů na sekretariát ŠSČR paní Jitce Kniezkové do konce měsíce února. Organizační pracovník každého oddílu již v průběhu měsíce ledna obdržel seznam všech dosavadních členů společně s dalšími pokyny k registraci. Ve stávajícím seznamu je třeba opravit změny, doplnit nové údaje a hlavně dosud neevidované členy. Doporučuji doplnit všechny […]

  Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 7. února 2017
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.2.2017

  Zápis z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 7. 2. 2017 v Hradci Králové   Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek Omluveni: Za RK: Tomáš Bydelský, Vladimír Luštinec Program: 1) Hospodaření KHŠS 2) Komise KHŠS 3) Konference ŠSČR 4) Různé, diskuse Hospodaření KHŠS – obdrženy dotace – na […]

  Konkurzy STK KHŠS na sezónu 2016 – 2017 výsledky
  Petr Marek - 10.2.2017

  Na základě vyhlášených konkurzů STK KHŠS byli vybráni následující pořadatelé: KP jednotlivců – Jaroslav Šmíd, Janské Lázně, 3.-8.5 2017 KP jednotlivců juniorů – Tomáš Bydelský, Havlovice u Úpice, 13.14.4.2017 OP jednotlivců trutnovsko – Tomáš Ulman, Hostinné, sobota 11.3.2017, sobota 18.3.2017 KP jednotlivců v bleskovém šachu – Tomáš Ulman, Hostinné, sobota 16.4.2017 KP ve Fischerových šachách – […]

  Šachová soustředění KCTM
  Jiří John - 3.1.2017

  POZVÁNKA NA ŠACHOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ Královéhradeckého kraje 2016/2017 Náplň: Trénink talentovaných dětí pod vedením zkušených trenérů a profesionálních hráčů A skupina: GM RNDr. Martin Petr, rating 2500, trenér 2. třídy B skupina: FM Ing. Luboš Roško, rating 2350, trenér 2. třídy C skupina: IM Tomáš Kraus, rating 2400, trenér 4. třídy Místo: Dům dětí a mládeže […]

  KCTM – soustředění talentů 26.11.
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 3.1.2017

  SOUSTŘEDĚNÍ TALENTŮ 26.11. V JOSEFOVĚ Dne 26. 11. 2016 se uskutečnilo v DDM Jaroměř – Josefov krajské soustředění talentů. Celá akce byla v perfektní organizaci a dobré atmosféře. Začínalo se v 9h společným zahájením a skončilo v 15h společným zakončením. Celkem se zúčastnilo 20 dětí rozdělených do 3 skupin. A, skupina: Trenérem byl GM RNDr. Martin Petr a probírali aktuality […]

  Informace ze semináře rozhodčích – chystané změny v pravidlech FIDE od 1.7.2017
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 19.12.2016

  V neděli 18. prosince proběhl v Praze na sekretatiátu ŠSČR seminář nejvyšších rozhodcovských tříd. Semináře se účastnil člen komise rozhodčích KHŠS Milan Borůvka, který pro náš web sepsal to nejdůležitější, co bylo probíráno. Hlavními body semináře byla Směrnice proti podvádění a hlavní změny v nových Pravidlech šachu FIDE, která vejdou v účinnost 1.7.2017. Nová pravidla, […]

  Zápis z VV KHŠS konaného 22.11.2016
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 18.12.2016

  Zápis z jednání Výkonného výboru KHŠS , který se konal dne 22. 11. 2016 v Hradci Králové, U Koruny 292  Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek Omluveni: Za RK: Tomáš Bydelský Program: 1) Hospodaření KHŠS 2) VV – rozdělení agendy 3) Komise KHŠS 4) Různé, diskuse 1) Hospodaření KHŠS – […]

  Pozvánka na soustředění KCTM – Jaroměř-Josefov 26.11.2016
  Jiří John - 23.11.2016

  POZVÁNKA NA ŠACHOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ Královéhradeckého kraje 2016/2017 Náplň: Trénink talentovaných dětí pod vedením zkušených trenérů a profesionálních hráčů A skupina: GM RNDr. Martin Petr, rating 2500, trenér 2. třídy B skupina: FM Ing. Luboš Roško, rating 2350, trenér 2. třídy C skupina: IM Tomáš Kraus, rating 2400, trenér 4. třídy Místo: Dům dětí a mládeže […]

  Konkurzy STK KHŠS na sezónu 2016 – 2017
  Petr Marek - 21.11.2016

  STK KHŠS vypisuje konkurzy na pořádání následujících mistrovských turnajů: 1) KP jednotlivců (muži a ženy) + juniorů HD 18 a HD 20 + seniorů (nad 60 let), termín: květen – srpen 2017 2) OP jednotlivců (okresy HK, JC, NA, RK, TR); termín leden – duben 2017 3) KP jednotlivců v rapid šachu; termín leden – červen 2017 […]

  Pozor na změnu termínu KP družstev mladších žáků!
  Jiří Bielavský, administrátor webu - 15.11.2016

  Termín KP družstev mladších žáků byl změněn na 28. ledna 2017. Pořadatelem bude Region Panda. Nový termín je uveden v Termínové listině.

  Schůze KM 3.10.2016
  Jiří John - 30.10.2016

  Schůze KM KHŠS -3.10.2016 Přítomni: Jiří Bielavský, Jiří John, Jiří Kratochvíl, Jakub Šafařík, Jaroslav Šmíd Host: Lubomír Palij Program: 1) KPŽD – stav přihlášek, losování 2) Vyhodnocení konkurzů, změny v termínové listině 3) Tábor, práce SCM 4) Přebory škol a masový rozvoj 5) Různé Ad 1 – 9 přihlášených družstev bylo rozděleno do trojic a […]

  Konference KHŠS – zápis
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 22.10.2016

  Níže naleznete ověřený zápis z konference KHŠS, která se konala 18. září 2016 v Hostinném Zapis konference KHSS 2016

  Seminář rozhodčích a trenérů
  Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 11.10.2016

  DDM Jaroměř-Josefov byl místem konání semináře trenérů – učitelů a také tradičního školení rozhodčích. 11 účastníků semináře trenérů – učitelů absolvovalo nejdříve výklad pravidel FIDE, poté následoval blok teorie z psychologie a didaktiky. Po obědě se frekventanti seznámili s historií šachu se zaměřením na Českou republiku. Lektoři také ukázali a doporučili základní literaturou potřebnou k […]

  Položkový rozpočet krajského centra mládeže 2016
  Jan Slavík, hospodář KHŠS - 11.10.2016

  v tisících v Kč Rozpočet Skutečnost Celkový přehled 2015/16 2015/16 Sportovní centrum – příjmy celkem 235 149318 P.1 Grant KÚ na SCM 25 30000 P.2 Tábor 155 74202 P.3 MŠMT tréninková centra, různé 43 35666 P.4 Soustředění SCM, semináře 12 9450 Sportovní centrum – výdaje celkem 237 150569 V.1 Různé 5 5000 V.2 Krajská soustředění […]