Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Hospodář


Nejnovější Hospodář příspěveky


Refundace nákladů úspěšným hráčů a hráčkám v republikových soutěžích
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 14.9.2019

Krajský svaz částečně refundoval finanční náklady na republikové soutěže v uplynulé sezóně 2018/2019. Jedná se o jednoznačné vyjádření poděkování úspěšným reprezentantům v republikových soutěžích, protože nám záleží, jakých výsledků dosahují zástupci Královéhradeckého kraje. Celkově bylo rozděleno 30 tisíc korun osmi oddílům. Jednotlivé částky zaslané oddílům jsou rozepsány v příloze. Refundace 2018-2019 KM(+STK)

Úhrada pokut za družstva – všechny oddíly uhradily
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 3.7.2019

Za odehranou sezónu 2018/2019 byly v soutěžích družstev uloženy pokuty za různé prohřešky celkem 14 oddílům. Několik oddílů uhradilo uloženou pokutu až po výzvě hospodáře, ale k dnešnímu dni mají všechny oddíly KHŠS pokuty zaplaceny.

Registrace členů svazu – seznamy odeslat nejpozději do 1.3.2019
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 20.2.2019

Každý oddíl musí do stanoveného termínu 1.3. odeslat seznam všech svých členů paní Jitce Kniezkové na e-mail:jitka.kniezkova@chess.cz. Organizační pracovník oddílu koncem ledna obdržel aktuální seznam členů klubu, který je třeba aktualizovat a především doplnit o nové členy. Formuláře přihlášek lze stáhnout z webu ŠSČR. Žádám všechny kluby, aby své členy označovali za aktivní již nyní […]

Dotace Královéhradeckého kraje na činnost oddílu plus potvrzení
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 2.1.2019

Královéhradecký kraj vyhlásil grantový program pro podporu sportu v roce 2019. Žádosti o dotace je třeba podat nejpozději do 9. ledna 2019 do 14 hodin (raději o den dříve) prostřednictvím elektronické žádosti v dotačním portálu DOTIS plus písemně s podpisem v uvedeném datu. Potvrzení pro oddíly o činnosti či účasti v soutěžích vystavím všem zájemcům, […]

Refundace hráčům na republikových akcích KM + STK
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 7.9.2018

Výkonný výbor schválil na své schůzi uhradit část nákladů úspěšným reprezentantům na republikových mistrovstvích v celkové výši necelých 27 tisíc korun. Jde o významnou finanční podporu našich hráčů a hráček a svaz zvyšuje motivaci k dosažení dobrých výsledků. Za odehrané soutěže mládeže jsou refundovány náklady podle daných kritérií za umístění hráčů v celkovém pořadí nebo […]

Přehled schválených pokut za soutěže družstev – oddíly zaplatily
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 24.6.2018

Přehled oddílů se souhrnnou částkou uložených pokut za dlouhodobé soutěže družstev 2017/2018: – Jiskra Česká Skalice 400 Kč UHRAZENO – ŠK Dobruška 200 Kč UHRAZENO – TJ Dvůr Králové nad Labem 2800 Kč UHRAZENO – Jiskra Hořice 1000 Kč UHRAZENO – TJ Slavia Hradec Králové 2400 Kč UHRAZENO – Sokol Hradec Králové 200 Kč UHRAZENO […]

Dotace Královéhradeckého kraje a potvrzení KHŠS
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 16.2.2018

Královéhradecký kraj vyhlásil grantový program pro podporu sportu v roce 2018. Žádosti o dotace je třeba podat nejpozději do 23. února 2018 do 14 hodin prostřednictvím elektronické žádosti prostřednictvím dotačního portálu. Potvrzení pro oddíly o činnosti či účasti v soutěžích vystavím všem zájemcům, kteří požádají nejpozději do středy 21.2. na e-mail jan-slavik@seznam.cz.

Refundace mládeži za republikové soutěže + ostatní mistrovství
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 5.9.2017

Na základě návrhu komise mládeže výkonný výbor schválil náhrady úspěšným reprezentantům na republikových soutěžích mládeže v uplynulé sezóně. Tak jako každý rok je celková refundace nákladů necelých 20 tisíc korun. Rozpis oddílů: Ortex HK 6100, Jičín 4300, Lípa 4050, Hronov 2100, Třebechovice 1000, Hořice 800, ŠŠPM Lipky 650, Nové Město n.M. 600 a Panda Rychnov […]

Registrace členů šachových oddílů pro rok 2017
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 24.2.2017

Všechny oddíly musí zaslat seznamy svých členů na sekretariát ŠSČR paní Jitce Kniezkové do konce měsíce února. Organizační pracovník každého oddílu již v průběhu měsíce ledna obdržel seznam všech dosavadních členů společně s dalšími pokyny k registraci. Ve stávajícím seznamu je třeba opravit změny, doplnit nové údaje a hlavně dosud neevidované členy. Doporučuji doplnit všechny […]

Položkový rozpočet krajského centra mládeže 2016
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 11.10.2016

v tisících v Kč Rozpočet Skutečnost Celkový přehled 2015/16 2015/16 Sportovní centrum – příjmy celkem 235 149318 P.1 Grant KÚ na SCM 25 30000 P.2 Tábor 155 74202 P.3 MŠMT tréninková centra, různé 43 35666 P.4 Soustředění SCM, semináře 12 9450 Sportovní centrum – výdaje celkem 237 150569 V.1 Různé 5 5000 V.2 Krajská soustředění […]

Refundace nákladů v republikových soutěžích mládeže
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 9.9.2016

Výkonný výbor schválil finanční náhrady úspěšným reprezentantům v republikových soutěžích mládeže za uplynulou sezónu. Celkově bude deseti oddílům Královéhradeckého kraje vyplaceno 20.725 Kč. Peníze budou převedeny na účet, případně vyplaceny zástupci oddílu v hotovosti. Pro přiznání příspěvku bylo třeba uhrát alespoň 50% možných bodů v soutěži, na Mistrovství Čech alespoň 60% bodů. Seznam oddílů: Ortex […]

Seznamy členů šachových oddílů se musí poslat do 29.2.
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 28.2.2016

Nejpozději zítra 29. února 2016 musí všechny oddíly zaslat seznamy svých členů na sekretariát ŠSČR paní Jitce Kniezkové. Podle informace na konferenci tak zatím učinilo pouze 50% oddílů. Organizační pracovník každého oddílu již v průběhu měsíce ledna obdržel seznam všech dosavadních členů společně s dalšími pokyny k registraci. Do stávajícího seznamu je třeba doplnit případné […]

Krajské granty pro rok 2016
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 29.12.2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vypsal jako každý rok grantovou podporu na rok 2016. Sportovní organizace a sdružení mohou žádat o granty pod čísly 16SPT01-08. Termín odevzdání žádostí je čtvrtek 7.ledna 2016, takže nejpozději k tomuto datu (raději o den dříve) je nutné uzavřít v programu DOTIS svoji žádost a v papírové podobě odeslat poštou či […]

Dotace z programu MŠMT 2016 – doplněk
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 27.9.2015

Sportovní organizace a jednoty mají možnost požádat prostřednictvím Šachového svazu ČR o dotace z programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na rok 2016. Jde o program č.IV Údržba a provoz sportovních zařízení a šachové oddíly mohou využít především program č.VIII Organizace sportu ve sportovních klubech, který je zaměřen na podporu trenérů, asistentů a pedagogů při […]

Krajská ekonomická směrnice
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 5.9.2015

Výkonný výbor schválil novou ekonomickou směrnici, která určuje výši plateb v krajském šachovém svazu. Tato směrnice rozšiřuje Ekonomickou směrnici ŠSČR v oblastech, které si může kraj sám stanovit. Krajská ES2015

Refundace za úspěchy mládeže
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 28.8.2015

VV KHŠS schválil jako každý rok finanční náhrady úspěšným mládežníkům na republikových mistrovstvích. V soutěžích jednotlivců bylo podmínkou získat alespoň 50% možných bodů, v soutěžích družstev svaz podpořil všechny účastníky z našeho krajského svazu. Refundace budou zaslány oddílům na jejich bankovní účet, případně po dohodě vyplaceny v hotovosti. Náhrady za mládež2015

Nezaplacená pokuta Sokola Hradec Králové – 31.8. poslední termín
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 24.8.2015

Sokol Hradec Králové do dnešního dne neuhradil krajskému svazu všechny závazky za skončenou sezónu 2014/15. Jedná se o uloženou pokutu za nenastoupení hráče základní sestavy Antonína Záruby ke třem povinným partiím v Krajské soutěži východ. Oddíl argumentuje, že hráč partie nemohl odehrát díky zhoršenému zdravotnímu stavu v průběhu sezóny. VV KHŠS však díky oznámeným zdravotním […]

Granty Královéhradeckého kraje
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 8.4.2014

Královéhradecký kraj každým rokem přispívá v rámci vyhlášených grantových programů finančně na sport a tělovýchovu. Zastupitelstvo již schválilo rozdělení finančních prostředků na jednotlivé sportovní programy pro rok 2014. Krajský šachový svaz byl letos znovu úspěšný a ve čtyřech grantových programech získal pro děti a mládež celkem 97.000,- korun. Podpora kraje nám umožňuje výrazně přispívat dětem […]

Seznam členů 2014
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 26.2.2014

V sobotu 1.března 2014 je poslední den pro odeslání seznamu členů šachových oddílů paní Kniezkové. Předpokládám, že velká většina oddílů KHŠS již tak učinila, ostatní mají poslední 3 dny. Seznam společně s pokyny obdrželi vedoucí oddílů začátkem ledna. Členské příspěvky se hradí až po zaslání faktury začátkem května.

Krajská ekonomická směrnice
Jiří Bielavský, administrátor webu - 4.1.2014

V levém menu je nově umístěn odkaz na krajskou ekonomickou směrnici. Obsahuje hlavně krajské a svazové příspěvky na rok 2014 a způsob jejich úhrady. odkaz zde

Granty Královéhradeckého kraje 2014
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 4.12.2013

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vypsal grantovou podporu na rok 2014. Sportovní organizace a sdružení mohou žádat o granty pod čísly 14SPT01-08. Termín odevzdání žádostí je úterý 19.12.2013, takže nejpozději k tomuto datu je nutné uzavřít v programu DOTIS svoji žádost a v papírové podobě odeslat poštou či předat na KÚ osobně. KHŠS bude opět žádat […]

Podpora šachových kroužků
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 4.12.2013

Republikový šachový svaz vyhlásil díky dotační podpoře státu projekt podpory šachových kroužků dětí a mládeže. V roce 2013 splnilo z našeho kraje podmínky pro přiznání finanční podpory 5 oddílů, z toho 2 v tzv. vyšší úrovni. Z necelých 40 oddílů z Královéhradeckého kraje to je však málo. Zmíněné oddíly měly aktivně registrovaných alespoň 8 dětí, […]

Aktivita členů KHŠS
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 14.8.2013

Pro účely jednání o snížení členských příspěvků žádám všechny oddíly Královéhradeckého krajského šachového svazu, aby mi organizační pracovník poslal jednoduchý souhrn šachové činnosti svých členů. Snažím se zjistit, kolik aktivních hráčů KHŠS od září 2012 do srpna 2013 nastoupilo pouze v dlouhodobých soutěžích družstev pořádaných KHŠS tj. KP,KS nebo RP. Zajímá mě především počet členů, […]

Termín registrace
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 25.2.2013

Všechny oddíly musí do 28.února odeslat paní Kniezkové vyplněný seznam členů v elektronické podobě. Věřím, že spousta organizačních pracovníků již tak učinila.

Registrace členů po 1.1.2013 – doplňování soupisek – úprava
Miroslav Pavlíček - 11.12.2012

Díky iniciativě Josefa Baťky z Nového Bydžova a jeho vytrvalé korespondenci s paní Kniezkovou je schváleno, že pokud budete chtít zaregistrovat nového člena ihned po novém roce, zašlete žádost paní Kniezkové a ta hráče zaregistruje a zaktivní. Platit budete až při hromadné faktuře v březnu!! Pro náš krajský svaz je to tak administrativní úleva oproti […]

Registrace členů v ŠSČR na rok 2013 – pozor, změny!
Jiří Bielavský, administrátor webu - 7.12.2012

Dopis oddílům registrovaným v Šachovém svazu České republiky Registrace členů v ŠSČR na rok 2013 Vážení přátelé, pro příští rok chystá Šachový svaz ČR zásadní změnu ve formě úhrady členských příspěvků.  Začátkem ledna 2013 Vám bude zaslán seznam členů oddílu. Tento seznam aktualizujte a zašlete na novou adresu MKO ČSTV – šachy, Vítkovická 3083/1, 702 […]

Granty Královéhradeckého kraje
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 4.12.2012

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vypsal grantovou podporu na rok 2013. Sportovní organizace a sdružení mohou žádat o granty pod čísly 13SMR09-18. Nelze žádat o podporu v grantových programech SMR01-05. Termín odevzdání žádostí je čtvrtek 20.12.2012, takže nejpozději k tomuto datu je nutné uzavřít v programu DOTIS svoji žádost a v papírové podobě odeslat poštou či předat […]

Cizinci na soupiskách v KHŠS
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 19.9.2012

Od této sezóny 2012/2013 se za cizince v soutěžích družstev Královéhradeckého kraje hradí poplatek v celkové výši 300 Kč. Za každou soutěž, kde je cizinec uveden na soupisce, se hradí 100 Kč na účet ŠSČR a 200 Kč na účet KHŠS. Pokud nebude provedena jedna ze dvou plateb do vydání prvního zpravodaje, cizinec do vyřešení nemůže nastoupit […]

Refundace nákladů mládež 2011/2012
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 20.7.2012

 Kritéria: MČR – 50 % a více uhraných bodů ve výši 100 % startovného                 do 10. místa      dvojnásobek                 3. místo               čtyřnásobek                 2. místo               pětinásobek                 1. místo               šestinásobek MČ – 60 % uhraných bodů ve výši poloviny startovného                 do 10. místa startovné                 3. místo               150 %                 2. místo               […]

Refundace nákladů STK
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 20.7.2012

Příjmení a jméno Oddíl Soutěž  Výsledek Částka       Poř. Body Tázlar Petr Hořice MČR rapid junioři 5 6 300 Flašar Jaroslav Hořice MČR rapid junioři 7 6 300 Šafařík Jakub Hořice MČR rapid junioři 11 5,5 100 Marečková Martina Panda RK MČR blesk 2 10 700 Kraus Tomáš Hořice MČR Junioři 6 6 […]

Příspěvky 2 – oddíly bez uhrazených příspěvků
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 28.2.2012

Přehled oddílů KHŠS, které dosud nemají provedenu úhradu členských příspěvků na rok 2012:  zbývá ŠK PS Tuhaň. Po oznámení o úhradě bude jméno oddílu staženo. Šachový oddíl MěDDM Týniště nad Orlicí nemá žádného aktivního člena pro rok 2012.

Platba příspěvků 2012
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 22.2.2012

K dnešnímu dni mám informaci o uhrazení členských registračních příspěvků od pouhých 11 oddílů KHŠS. Jsou to Česká Skalice, Hostinné, Jaroměř, Lomnice n.P., Lužany, TJ Náchod, Sobotka, Loko Trutnov, HSM Trutnov, Třebechovice p.Or. a Vrchlabí. Žádám ostatní nejmenované oddíly o podání zprávy, že mají vše řádně uhrazeno. Poslední den je již 1.března 2012.  

Členské příspěvky 2012
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 5.1.2012

                   Informace k úhradě členských příspěvků na rok 2012              S příchodem nového roku musí všichni členové šachového svazu uhradit členské příspěvky na celý kalendářní rok. V září obdrželi organizační pracovníci šachových oddílů dopis s pokyny k úhradě a evidenční seznam svých členů, který obdržíte ještě v těchto dnech v elektronické podobě. V letošním roce je […]