Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Výkonný výbor (VV)


Nejnovější Výkonný výbor (VV) příspěveky


Konference KHŠS – počty delegátů, jednací řád, návrhy usnesení, rozpočet
Ondrej Ruda - 18.9.2019

Konference KHŠS a losování soutěží družstev dospělých se uskuteční v neděli 22. září 2018 v Restauraci U Dvořáků, Habrmanova 336/54, 500 02 Hradec Králové. Pozvánku naleznete v příloze. Další dokumenty budou následovat (oddíly s více delegáty, rozpočet,…) VV KHŠS vyzývá delegáty k zaslání návrhu usnesení (nejlépe s komentářem – vysvětlením) předem na adresu sekretáře romansolc@seznam.cz Návrhy […]

Zápis z VV KHŠS ze dne 20.8.2019
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 29.8.2019

Zápis z jednání 8. výkonného výboru KHŠS ze dne 20.8. v Hradci Králové Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík, Roman Šolc Omluven: Jan Kohout Za RK: Tomáš Bydelský Program: 1) Plnění úkolů 2) Příprava konference KHŠS 3) Hospodaření KHŠS 4) Zprávy z komisí 5) Tábor KHŠS 6) Různé, diskuse Ad 1) Plnění úkolů – Propozice družstev vydány […]

Zápis z VV KHŠS konaného 6.11.2018
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 25.11.2018

Zápis z jednání 5. výkonného výboru KHŠS   Královéhradecký krajský šachový svaz, U Koruny 292, Hradec Králové 2, 500 02 www.chess.cz/kraje/khss email: khss@centrum.cz IČ: 71199705; DIČ: CZ-71199705 Jednání VV KHŠS se konalo dne 6.11.2018 v Hradci Králové Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík, Roman Šolc Za RK: Tomáš Bydelský Program: 1) Plnění úkolů 2) Konference KHŠS […]

Zápis z jednání VV 4. 9. 2018
Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 20.9.2018

Královéhradecký krajský šachový svaz U Koruny 292, Hradec Králové 2, 500 02 www.chess.cz/kraje/khss email: khss@centrum.cz IČ: 71199705; DIČ: CZ-71199705   Zápis Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 4. 9. 2018 V Hradci Králové, U Koruny 292   Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík Za RK: Tomáš […]

Zápis z VV KHŠS 24. května 2018
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 21.6.2018

Zápis z jednání Výkonného výboru KHŠS, které se konalo dne 24. 5. 2018 v Hradci Králové Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík Za RK: Tomáš Bydelský, Zdeněk Urban Host: Luboš Roško Program: 1) Plnění úkolů 2) Hospodaření KHŠS 3) KCTM – letošní sezóna, plány 4) Zprávy z komisí, vyhodnocení sezóny (pokuty) 5) Různé, […]

Zápis z jednání výkonného výboru
Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 1.3.2018

Královéhradecký krajský šachový svaz U Koruny 292, Hradec Králové 2, 500 02 www.chess.cz/kraje/khss email: khss@centrum.cz IČ: 71199705; DIČ: CZ-71199705   Zápis Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 18. 1. 2018 v Hradci Králové, U Koruny 292   Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík Za RK: Tomáš […]

Zápis z jednání VV 19. 10. 2017
Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 10.11.2017

Zápis Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 19. 10. 2017 V Hradci Králové, U Koruny 292   Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík Za RK: Tomáš Bydelský Program: 1) Plnění úkolů 2) Hospodaření KHŠS 3) Zprávy z komisí 4) Termínový kalendář 5) Různé, diskuze   1)     Plnění […]

Kandidátka volebního týmu do VV KHŠS
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 15.9.2017

Volební tým pro volby do VV KHŠS volební období 2017 – 2020   Jaroslav Šmíd nar. 1973 – ŠK Lípa – předseda + komise rozhodčích Jan Slavík nar. 1975 – DDM Třebechovice pod Orebem místopředseda + hospodář Tomáš Ulman nar. 1991 – Tatran Hostinné – sekretář Ondřej Ruda nar. 1975 ŠK Lípa – komise mládeže […]

Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 28. 8. 2017
Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 12.9.2017

Zápis VV KHŠS 28.8.2017   Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 28. 8. 2017 V Hradci Králové, Vrchlického 827/26 Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout Omluveni: Petr Marek Za RK: Tomáš Bydelský, Vladimír Luštinec, Urban Zdeněk Program: 1) Hospodaření KHŠS 2) Volební konference KHŠS 3) Sezóna 2017/2018 4) Zprávy […]

Pokuty za soutěže družstev 2016/2017 – vše zaplaceno
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 25.7.2017

Následující seznam obsahuje pokuty udělené STK+KM v sezóně 2016-2017, schválený VV KHŠS. Jedná se o 13 oddílů, některé již pokuty uhradily. Platby se provádějí za celý oddíl najednou na účet KHŠS FIO banka, číslo účtu 2500034513/2010, variabilní symbol je číslo oddílu + 31, splatnost do 4.8.2017. TJ Slovan Broumov 2600 Uhrazeno TJ Dvůr Králové nad […]

Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 30. května 2017
Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 12.6.2017

Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 30. 5. 2016 V Hradci Králové, Vrchlického 827/26   Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek Za RK: Tomáš Bydelský Program: 1) Hospodaření KHŠS 2) Sezóna 2016/2017 a sezóna 2017/2018 a zprávy z komisí 3) Tábor KHŠS 4) Volební konference 5) Různé, […]

Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 7. února 2017
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.2.2017

Zápis z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 7. 2. 2017 v Hradci Králové   Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek Omluveni: Za RK: Tomáš Bydelský, Vladimír Luštinec Program: 1) Hospodaření KHŠS 2) Komise KHŠS 3) Konference ŠSČR 4) Různé, diskuse Hospodaření KHŠS – obdrženy dotace – na […]

Zápis z VV KHŠS konaného 22.11.2016
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 18.12.2016

Zápis z jednání Výkonného výboru KHŠS , který se konal dne 22. 11. 2016 v Hradci Králové, U Koruny 292  Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek Omluveni: Za RK: Tomáš Bydelský Program: 1) Hospodaření KHŠS 2) VV – rozdělení agendy 3) Komise KHŠS 4) Různé, diskuse 1) Hospodaření KHŠS – […]

Zápis z jednání VV KHŠS dne 8.9.2016
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 17.9.2016

Zápis VV KHŠS ze dne 8.9.2016 Místo: Hradec Králové Přítomni: J. Šmíd, M. Pavlíček, J. Slavík, J. John, P. Marek Hosté: J. Bielavský Omluveni: RK – Z. Urban Zpráva hospodáře KHŠS: a) Bylo předloženo hospodaření KHŠS a rozpočet na novou sezonu. Bude prezentováno na konferenci KHŠS. Hospodář vysvětlil jednotlivé položky. Rozpočet je uzavírán s minimálním schodkem. […]

Konference KHŠS se uskuteční 18. září v Hostinném přidán rozpočet a hospodaření
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 15.9.2016

Konference s následným losování soutěží družstev se letos uskuteční v Hostinném. Práci ve výkoném výboru končí sekretář Miroslav Pavlíček a proto se bude volit nový člen VV. Také nás čeká dovolba revizní komise tak, aby měla minimální počet 3 členů. Níže je pozvánka a jednací řád, další dokumenty ke konferenci budou doplněny.   Pozvanka-konferenceHostinné2016  Jednaci-rad-konference2016 Hospodaření KHŠS 2015-16 […]

Zápis z VV KHSS konaného 14. 6. 2016
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 15.8.2016

Místo: Hradec Králové Přítomni: J. Šmíd, M. Pavlíček, J. Slavík, J. John Omluveni: P. Marek 1) VV KHŠS potvrzuje hlasování per rollam, že nebude finančně podporovat pořadatele MČR družstev mladších žáků v Hradci Králové. 2) Zpráva hospodáře KHŠS: a) Byly vyplaceny v plné výši příspěvky pořadatelům přeborů škol. b) Bude uskutečněn přesun účetnictví od stávající […]

Schůzka předsedy ŠSČR se zástupci krajských svazů
Jan Slavík, hospodář KHŠS - 18.7.2016

V neděli se v Pardubicích konala po losování ligových soutěží schůze VV ŠSČR zastoupeného předsedou Viktorem Novotným se zástupci krajských šachových svazů. Dostavili se funkcionáři z většiny krajů, ale překvapivě chyběl zástupce Pardubického kraje!? Úvodním tématem byla dotace pro krajské svazy, kterou schválila celostátní konference na návrh Královéhradeckého kraje. Jednalo se o zálohové platbě, která […]

Zápis z VV KHŠS konanáho 25. února 2016
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 3.3.2016

Zápis VV konaného 25. února 2016 v Hradci Králové Přítomni: J. Šmíd, J. Slavík, P. Marek, J. John Omluven: M. Pavlíček 1) Hospodaření – rozpočet probíhá dle plánu – vyúčtováno je vše z roku 2015 – nakoupeno bylo 5 šachových souprav materiálu + hodin – propagace šachu – přebory ve školách – odměna á 150 […]

Druhé soustředění talentů KCTM bude 19. prosince v Třebechovicích
Jiří John - 12.12.2015

V sobotu 19. prosince se v třebechovickém DDM uskuteční druhé soustředění talentů.Stejně jako všechna ostatní bude trvat od devíti do patnácti hodin. K práci v první skupině, vedené Lubošem Roškem, jsou zváni Martin Buločkin, David Černý, David Gloser, Ondřej Kabelka, Jan Nosek, Tomáš Ptáček, Jan Sajdl, Filip Šolc a Vadim Kablukov. K práci ve druhé […]

Konkurz na člena revizní komise KHŠS
Miroslav Pavlíček - 8.12.2015

Vážení šachoví přátelé, Vzhledem k rezignaci S. Ptáčkové na post člena revizní komise vyzývá zájemce z řad členů KHŠS o tuto funkci, aby se hlásili Z. Urbanovi (předseda revizní komise KHŠS) se zájmem o tuto funkci. Prosíme, aby jste tak učinili do konce roku 2015. Předem děkujeme zájemcům za zaslané přihlášky. Miroslav Pavlíček, sekretář KHŠS

Zápis VV KHŠS ze dne 24.11.2015
Miroslav Pavlíček - 8.12.2015

Přítomni: J. Šmíd, J. Slavík, P. Marek, J. John, M. Pavlíček 1. Informace o rezignace S. Ptáčkové na člena revizní komise KHŠS. Na webových stránkách KHŠS bude zveřejněna informace, aby se případní zájemci o tuto funkci hlásili předsedovi revizní komise Z. Urbanovi. Ten vybere z uchazečů nového člena a předloží VV KHŠS k potvrzení do […]

Rezignace S. Ptáčkové na členství v RK KHŠS, reakce T. Bydelského
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 13.11.2015

Vážení pánové, na základě událostí v šachovém prostředí KHŠS v posledním období a po zralé úvaze podávám ke dni 13.11.2015 rezignaci na funkci člena revizní komise KHŠS. K tomuto kroku mě vede dle mého názoru zejména klesající úroveň řízení KHŠS ze strany VV a tím pádem neutěšený stav v krajském šachovém hnutí. Mým cílem naopak byla […]

Zápis z jednání VV KHŠS 27. 8. 2015
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.9.2015

Zápis schůze VV KHŠS konané 27.8.2015 v Hradci Králové Přítomni: za VV: J. Šmíd, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek, J. John za RK: Z. Urban, S. Ptáčková hosté: J. Šafařík J. Šafařík informoval o(negativních jevech na šachovém táboře, především poukázal na nevhodné nakládání s finančními prostředky. Z. Urban navrhl důslednou kontrolu účetnictví šachového tábora. […]

Konference KHŠS se bude konat v neděli 13. září v Lázních Bělohradu – pozvánka, jednací řád, rozpočet
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 4.9.2015

Konference KHŠS se bude konat v neděli 13. září od 10 hodin (prezentace od 9:30) v Lázních Bělohradu – Restaurace pod Hůrou V odkazech naleznete: Pozvanka konference KHŠS 2015 Jednací řád konference KHŠS Rozpočet plnění 2014-15 a návrh 2015-2016

Zápis schůze VV KHŠS dne 2.6.2015
Miroslav Pavlíček - 18.6.2015

Přítomni: J. Šmíd, J. Slavík, J. John, P. Marek, M. Pavlíček Hosté: R. Šulc, K. Šolc 1. J. Slavík informoval o stavu financí KHŠS (granty KÚ, vyplacení rozhodčích okresních a krajských soutěží, KPJ Janské Lázně, platby za tábor. 2. J. Slavík upozornil na nezveřejnění seznamu pokut za dlouhodobé krajské soutěže. Zodpovídá P. Marek. Termín ihned. […]

Zápis schůze VV KHŠS ze dne 22.4.2015
Miroslav Pavlíček - 2.5.2015

Zápis schůze VV KHŠS v Hradci Králové dne 22.4.2015 Přítomni: J. Šmíd, J. Slavík, P. Marek, J.John, M.Pavlíček Hosté: K.Šulc, R.Šolc, V.Kablukov, S.Ptáčková 1. J. Slavík informoval o řádném plnění rozpočtu 2. J. Slavík informoval o schválených grantech z KÚ 78 000 Kč, a dotaci ze ŠSČR na KTCM (krajské tréninkové centrum mládeže) ve výši […]

Zápis schůze VV KHŠS – dne 15.1.2015
Miroslav Pavlíček - 2.2.2015

Přítomni: J. Šmíd, J. Slavík, P. Marek, M. Pavlíček, J. John Hosté: S. Ptáčková, R. Šolc, K. Šulc 1. VV KHŠS byl informován zástupci oddílu ŠŠPM Lipky HK o přidělení MČR družstev mladších žáků. VV KHŠS přislíbil pořadatelskou výpomoc. 2. Byla projednána změna termínu konání KP do 18 a 20 let z důvodu kolize s […]

Projekt Chess Café
Miroslav Pavlíček - 16.1.2015

Pokud máte ve své blízkosti restauraci, kavárnu, kde se hrají šachy, pak i Vy můžete tento objekt přihlásit do projektu Chess Café. Více informací v příloze projekt_chess_cafe

Zápis VV KHŠS ze dne 30.10.2014
Miroslav Pavlíček - 8.11.2014

Zápis schůze VV KHŠS v Hradci Králové dne 30.10.2014 Přítomni: Šmíd, Slavík, Pavlíček, Marek, John 1. Hospodaření KHŠS – zprávu přednesl Jan Slavík a) oproti rozpočtu byly ušetřeny náklady na konferenci KHŠS b) bude provedena kontrola plateb za hráče (cizince) v dlouhodobých krajských soutěžích – zodpovídá Marek c) VC v Hradci Králové byla řádně vyúčtována […]

Ročenka KHŠS 2013/2014
Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 21.9.2014

Před zahájením nové sezony vydalo vedení KHŠS tradiční Ročenku KHŠS. Nejvíce práce na tomto dokumentu odvedl Otakar Dousek. každý oddíl obdržel na Konferenci KHŠS po jednom výtisku ostatní si ji můžete stáhnout Rocenka_KHSS_2013-2014

Konference KHŠS 2014 – materiály včetně rozpočtu KHŠS
Petr Marek - 17.9.2014

Níže naleznete materiály Konference KHŠS, která se koná v neděli 21. září v Libřicích Pozvanka-konferenceLibřice2014 Volebni-rad-konference2014 Jednaci-rad-konference2014  Rozpočet KHŠS 13-14 a návrh 14-15  Volební tým pro volby do VV KHŠS  Zpráva-revizní-komise-KHŠS bez priloh      

Zápis z 18. VV 21. srpna 2014
Petr Marek - 1.9.2014

Přítomni: VV: J. Šmíd, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek  RK: L.Drahotský STK – předseda informoval o stavu přihlášek soutěží družstev – KP přihlášen plný počet oprávněných účastníků, KS přihlášeno 23 účastníků – STK snaha doplnit na 24 VV se zabýval přípravou volební konference KHŠS , schválen termín neděle 21.9.2014, Libřice, kandidátům na funkce ve VV […]

Zápis z 17. VV 2. července 2014
Petr Marek - 9.7.2014

Přítomni: VV: J. Šmíd, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek      RK: Z.Urban VV schvaluje  převedení družstva ŠK Sobotka 2009, o.s. v KP do oddílu  ŠK AD Jičín , z důvodu přestupu nadpoloviční většiny hráčů základní sestavy do oddílu ŠK AD Jičín , stanovuje poplatek za převedení 2 500,-Kč, splatný současně s platbou startovného KM – […]

Zápis z 16. VV 29. dubna 2014
Petr Marek - 13.5.2014

Přítomni: VV: J. Šmíd, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek STK – předseda informoval o ukončených soutěží družstev STK předseda informoval o ukončených OP jednotlivců : Hradec Králové Trutnov, VV projednal navržené pokuty, po vyjádření některých oddílů upravil a následně schválil (příloha) VV se seznámil s návrhem propozic soutěží družstev pro příští sezonu VV schválil […]

Zápis z 15. VV 25. března 2014
Petr Marek - 2.4.2014

Přítomni: VV: J. Šmíd, S.Ptáčková, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek   Informace o uskutečněné volební konferenci ŠSČR, reportáž na webu KHŠS KM – Informace o schůzce KM ŠSČR (Kouty), vize předsedy J. Havlíčka STK – předseda informoval o pořádání KP družstev v blesku – oslovený pořadatel však odmítl VV bere na vědomí rezignaci předsedkyně […]

Prosíme o urgentní zaslání seznamů členů oddílu
Miroslav Pavlíček - 8.3.2014

Na základě upozornění paní Jitky Kniezkové prosím oddíly o urychlené zaslání seznamů členů oddílu, aby Vám mohla být vystavena faktura. Toto měly oddíly provést do konce února. Urgence se týká těchto oddílů: TJ Sokol Lužany, TJ Nová Paka, Podzvičinská šachová škola, Šachový klub Sobotka 2009, o.s., TJ Jiskra Česká Skalice, TJ Sokol Vrchoviny, Sokol Javornice, […]

Zápis z 14. VV 28. ledna 2014
Petr Marek - 4.2.2014

Přítomni: VV: J. Šmíd, S.Ptáčková, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek Konference ŠSČR (Havlíčkův Brod 28.2.- 1.3.) – VV schvaluje jako delegáta na konferenci Svatavu Ptáčkovou STK – předseda informoval o stavu konkursů na organizaci soutěží, konstatoval nízký zájem pořadatelů (např. není pořadatel na KP Blesk družstev), naopak po dlouhé době bude OPJ Náchod STK […]

Zápis z 13. VV KHŠS 26. listopadu 2013
Petr Marek - 10.12.2013

Přítomni: VV: J. Šmíd, S.Ptáčková, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek,               RK: Z.Urban VV potvrzuje jednání dne  22.9.2013 “Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí STK KHŠS o uložení pokuty pro Šachový klub Sobotka 2009, o.s.” a “Rozhodnutí o odvolání proti  rozhodnutí STK KHŠS o uložení pokuty pro Šachklub AD Jičín” KM – předsedkyně informoval o proběhlém M […]

Nový občanský zákoník – důležité změny pro chod organizace
Miroslav Pavlíček - 11.10.2013

Od 1.1.2014 vychází nabývá účinnosti nový občanský zákoník. Pro naši organizaci z ní vyplývají důležité změny. Více v odkazu na http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2013-2014/aktuality-z-domova/novy-obcansky-zakonik-upozorneni.html

Konference KHŠS 22.9.2013
Petr Marek - 20.9.2013

  Pozvánka na volební konferenci a losování soutěží družstev Královéhradeckého krajského šachového svazu, pořádanou 22. září 2013 v Semechnici Termín a místo konání: neděle 22. září 2013 od 10 hodin (prezentace 9:30 – 9:50 hod) restaurace zimního stadionu Semechnice Program – zahájení, volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise – schválení jednacího řádu – vyhodnocení uplynulé […]