Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archiv

  • Rubriky

Financování KHŠS – zamyšlení před volební konferencí

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 22.8.2017

Zhruba za měsíc proběhne volba nového VV KHŠS. Jednou z nejdůležitějších činností VV je zajištění hospodaření.

Jak vypadá rozpočet – strana příjmů a výdajů v posledních letech?

Začnu pozitivně – v minulosti se podařilo vedení KHŠS vytvořit rezervu ve výši více jak 100 tis. Kč. Bylo tak možné několik let schvalovat schodkový rozpočet, který byl sice na konci sezony menší, ale i tak odčerpal část rezervy. Je jisté, že nové vedení bude začínat v kladných číslech, nebude to však již 6 místná suma, ale jen několik desítek tisíc rezervy.

Rozpočet krajského svazu je nyní cca 600 tisíc Kč. To je částka poměrně velká, ale o trochu větší je částka v oblasti výdajů.

Kde se dá ušetřit – to je otázka pro nový VV KHŠS i každého delegáta, který se 17. září zúčastní konference.

Pokusím se nastínit alespoň vyšší částky v oblasti příjmů a výdajů.

Stránka příjmů – krajské příspěvky tvoří cca 70 tis Kč  – částka přiměřená – nebylo by správné zvyšovat. Do rozpočtu KHŠS pomohl příspěvek , kteří naši delegáti navrhli a následně prosadili na republikové konferenci 2016  – je to sice jen cca 35 tisíc Kč, ale kde je najdeme.

Soutěže družstev – výběr na startovném se blíží 70 tis Kč (včetně poplatků za Elo), suma na jednu stranu velká, na druhou to je jedna z oblastí, kde by se dalo zvažovat navýšení . Startovné je motivační pro oddíly pracující s mládeží, které mají podstatnou slevu.

Musím zdůraznit, že příjmová stránka rozpočtu je ovlivněna granty Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v pravidelné výši cca 80 tisíc korun ročně. Granty získáváme ve čtyřech vypsaných programech na sport: a) na talenty (tábor + soustředění), letos však jenom 18 tisíc, b) reprezentaci na M Čech 18 tisíc, c) velké ceny 20 tisíc a d) Krajské přebory mládeže letos rekordních 25 tisíc korun. O krajské granty mohou žádat také samostatně šachové oddíly.

Rozdíl v rozpočtu nebývá v příjmech, ale ve výdajích.

Výdaje – odměny VV – ač průběžně narůstají odměny VV, tak to nemotivuje funkcionáře k práci pro KHŠS. Obdobě tomu je u webmasterů, kteří každodenní prací napomáhají k funkčnosti webové stránky – stylistické a formální korektuře webu. V porovnání s ostatními kraji máme článků na webu více, chápu poptávku některých o větší informovanosti, ale profesionálního pisatele nemáme.

Konferenci KHŠS pořádat musíme, oběd účastníkům bereme jako minimum. Chápu, že by bylo možné  hradit i cestovné delegátům.

Školení rozhodčích i trenérů je pořádáno tak, aby vklad pokryl náklady, vedení je přesvědčeno, že nulový vklad je špatně a jít do výdělečního byznysu také není správné.

10 tisíc Kč nás stojí účetnictví a licence pro Královéhradeckou krajskou organizaci ČUS. Položek v účetnictví máme 700. Od KO ČUS pravidelně získáváme příspěvek 2-3 tis na vyhlášení předchozí sezony.

33 tisíc platíme za poplatky na LOK a FIDE to je vysoká položka, kterou neovlivníme.

Vedoucí soutěží družstev mají celkovou odměnu 10 tis Kč (6 soutěží) mohu jen poděkovat, že každou druhou neděli věnují zpracování zpravodajů.

Současné vedení podporuje mládež, proto velká část prostředků se točí okolo mládeže. Velké ceny stojí cca 40 tisíc, ale je jich 5 – vlastní příspěvek na jednu akci je tak minimální. Podobný systém je nastaven u krajských přeborů.

Výrazná podpora svazu je za umístění hráčů na republikových soutěžích přes 20 tisíc každý rok.

Soustředění talentů – vedení KHŠS dlouhodobě nastavuje minimální vklad, je škoda, že velká část talentů této možnosti nevyužívá, obdobě jsme na tom s táborem, který dotujeme z republikového příspěvku, ale počet účastníků se v posledních dvou letech výrazně zmenšil .

Velké množství akcí je konáno za pomoci oddílů, kterým KHŠS přispívá drobnými (1 či 2 tis Kč), pořadatele to samozřejmě nemotivuje to uspořádat, spíše vyhlásí KP v rámci turnaje. Hodně z nás pamatuje bleskovky družstev na Slavii, následně v Železnici, kolik let již tento přebor není, obdobně tomu je u rapidu jednotlivců.

Zajímavou oblastí jsou příjmy od sponzorů, ale oddíly tuto aktivitu vedení KHŠS „dali sežrat“. Vzpomeňme na dvojkolo KP družstev, kde vedení  KHŠS díky sponzorům zajistilo všem hráčům večeři, snídani a oběd, k tomu bylo k dispozici neomezené množství piva a při závěrečném ceremoniálu i dárky pro nejlepší hráče družstev, ženy a nejlepší partie. Kriticky bylo hodnoceno i jméno sponzora v názvu KP družstev – příspěvek od sponzora pokryl vedoucího soutěže a rozhodčího závěrečného dvojkola.