Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Seminář a školení rozhodčích – Hradec Králové sobota 7. října 2017

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 3.9.2017

Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení a seminář rozhodčích

Seminář (obnovení kvalifikace) R2 a R3 a školení (nových rozhodčích) R3

Časový harmonogram: sobota 7. října 2017, prezentace do 9:00, školení 9:00  – 15:00, zkoušky od 15:00

Místo: Královéhradecká krajská organizace ČUS, U Koruny 292, Hradec Králové 2

Vedoucí akce: Jaroslav Šmíd, e-mail: jarda.smid292@gmail.com, tel. 603 954 960

Lektoři a zkoušející: Milan Borůvka, Jaroslav Šmíd, Martin Šmajzr

Přihlášky: Do 3. října 2017 na e-mail vedoucího školení. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, e-mail, telefonní spojení a oddíl

Poplatek: Účastník semináře R2, R3 200,- Kč, účastník školení R3 300,- Kč

Zkouška: Školení bude ukončeno písemnou zkouškou (standardizovaný test). Při zkoušce je povoleno používat dokumenty ŠSČR.

Školení předpokládá samostudium dokumentů především Pravidla FIDE a Soutěžní řád, dále pak Klasifikační řád, Statut rozhodčích, Ekonomické směrnice a další. Je možné stáhnout z http://chess.cz/web/informace/legislativa.html