Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Konference KHŠS – počty delegátů, výzva VV, volební a jednací řád

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 4.9.2017

Volební konference KHŠS se uskuteční 17. září 2017 v Restauraci Tropical v České Skalici.

Materiály ke konferenci jsou v sekci http://khss.chess.cz/?cat=32

Volební a jednací řád: Volebni-rad-konference17092017 Jednaci-rad-konference17092017

– nově je na každých 30 registrovaných členů oddílu 1 delegát – seznam oddílů s více delegáty (9 oddílů) v příloze Počty delegátů konference KHSS

– VV  KHŠS žádá zástupce oddílů KHŠS o nahlášení jmen delegátů, kteří se zúčastní volební konference 17. září 2017 v České Skalici. Jména delegátů zašlete sekretáři KHŠS Tomáši Ulmanovi (Ulman.T@seznam.cz) do 12. 9. 2017

– VV  KHŠS žádá o zaslání informací o volebních týmech, které hodlají na volební konferenci KHŠS kandidovat do VV KHŠS včetně jejich představení a představení jejich volebních programů, sekretáři KHŠS Tomáši Ulmanovi (Ulman.T@seznam.cz) do 12. 9. 2017. Informace o jednotlivých volebních týmech budou zveřejněny na stránkách KHŠS.

– VV KHŠS žádá o zaslání návrhů na usnesení včetně jejich zdůvodnění, sekretáři svazu Tomáši Ulmanovi (Ulman.T@seznam.cz) do 12. 9. 2017. Tyto návrhy na usnesení budou poté zveřejněny na webu KHŠS tak, aby je bylo možné projednat v oddílech. Tímto nezaniká možnost podání návrhu na usnesení v průběhu volební konference KHŠS

–  volební a jednací řád bude zveřejněn v nejbližších dnech

 

Tomáš Ulman
sekretář KHŠS