Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archiv

  • Rubriky

Školení trenérů T4 a seminář učitelů šachu – Hradec Králové – sobota 7. října

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.9.2017

Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení trenérů 4. třídy a seminář učitelů šachu

Časový harmonogram: sobota 7. října 2017, prezentace do 9:00, školení 9:00  – 15:00

Místo: KO ČUS, U Koruny 292, Hradec Králové

Vedoucí akce: Jaroslav Šmíd, email: jarda.smid292@gmail.com, tel. 603 954 960

Lektoři: Milan Borůvka R1, Ondřej Ruda  R3, T3, Jaroslav Šmíd FA, T2

Přihlášky: Do 3. října 2017 na e-mail nebo adresu vedoucího školení. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefonní spojení a oddíl.

Poplatek: 200,- Kč

Témata přednášek: Úvod do pedagogiky a psychologie, Pravidla FIDE, didaktika, základy vedení kroužku, obecná šachová část

Studijní materiály:

Petr Herejk: Základní šachový výcvik začátečníků http://www.chess.cz/www/mladez/metodika/zakladni-sachovy-vycvik.html

Miroslav Hurta: Rukověť trenéra šachu   http://www.chess.cz/www/informace/komise/tmk/skoleni/vzdelavani-treneru.html

Předpokládá se, že účastník školení trenérů 4. třídy se již dostaví se základní znalostí studijních materiálů. Vlastní školení proběhne ve zkrácené formě a bude zaměřeno především na nejčastější problémové situace, na diskusi a vysvětlení případných nejasností.

Zkouška: Samotná zkouška sestává ze dvou částí

a) písemný standardizovaný test

b) praktické vystoupení – předvedení vzorové lekce

Úspěšné vykonání zkoušky je podmíněno úspěšným vykonáním obou zkoušek.

 Absolvent, který složí zkoušky a je registrován v ŠSČR se stane trenérem 4. třídy.

 Za absolvování semináře (bez zkoušek) obdrží účastník „Osvědčení o absolvování semináře Šachy do škol“