Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Návrhy na usnesení konference

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 15.9.2017

Do dnešního dne jsem obdržel pouze jeden návrh na usnesení:

Autor: Jiří Bielavský

Listina talentů
Konference KHŠS ukládá Komisi mládeže vypracovat nová pravidla pro tvorbu listiny talentů tak, aby odrážela aktuální stav.

Zdůvodnění:

Dosavadní praxe ve vydávání krajské listiny talentů byla značně rozmanitá, pevný termín nebyl stanoven. Např. v letošním roce 2017 byla vydána 22. srpna, tj. téměř 4 měsíce po skončení posledních KP mládeže.
Praktický význam listiny tkví v tom, že talenti KHŠS mají významnou slevu na prázdninový tábor KHŠS. Stalo se nejméně ve dvou případech, že hráč, splňující podmínky pro zařazení více než 3 měsíce před táborem 2017, nemůže slevu dostat, neboť není na platné listině talentů, založené na sezóně 2015/16. Slevu by dostal až na tábor v roce 2018, tedy po 15 měsících od splnění podmínek.

Listina talentů tak nabírala velké zpoždění za realitou.

Tomáš Ulman
sekretář