Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Hospodaření krajského svazu v ročníku 2016/2017 a návrh rozpočtu

Jan Slavík, hospodář KHŠS - 15.9.2017

Královéhradecký krajský šachový svaz v uplynulé sezóně hospodařil v rámci schváleného rozpočtu minulou konferencí. Dařilo se držet všechny výdaje podle plánu, na některých se dokonce podstatně ušetřilo. V příjmové části rozpočtu nebyl zaznamenán významný propad u některé důležité položky. Výsledek hospodaření je díky tomu přebytkový o 5.511 Kč, přestože byl plánovaný výraznější schodek. Letos byl problém s granty od Královéhradeckého kraje a členskými příspěvky, které jsme obdrželi až koncem srpna. Vše souvisí se současnými problémy s financováním sportu, kdy jsou pozdrženy dotace do sportu. Je velice důležité, že náš svaz má dostatečnou finanční rezervu, díky které je schopen pokrýt zmíněné dočasné výpadky důležitých příjmů.
Rozpočet 2016-17 a návrh 2017-18