Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Školení Fide rozhodčích na Slovensku

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 23.1.2012

Při přípravě na školení rozhodčích v Janských Lázních mne na stránkách fide.com zaujala informace o pořádání školení FA rozhodčích (FIDE arbiter) v Ružomberku na Slovensku. Po krátké úvaze jsem se na toto školení přihlásil a 20.1. spolu s předsedou našeho krajského svazu jsme vyrazili z Hradce Králové na 3 dny na Slovensko.

Program školení se skládal z přednášek o pravidlech šachu – přednášejícím/školícím byl pan Filipowicz z Polska. Starší vitální pán, který rozhodcoval 28 mistrovství světa od školních až po MS v bleskovém šachu v Moskvě za účasti předních světových hráčů. Nejzajímavější byly prohřešky světových hráčů proti pravidlům, které často nemusí řešit ani naši rozhodčí, kteří rozhodují utkání regionální soutěže – napadlo by vás že v partii Kasparov – Topalov došlo ke sporu o puštěné figuře a opravě tahu? Stejný problém nastal v partii Polgárová – Kasparov, kde se provinil stejným prohřeškem Kasparov. nebo, že i v utkání dvou GM dojde k přesunu jedné z figur, kterého si ani jeden z hráčů nevšiml?

Dalšími body, byla FIDE klasifikace, klasifikace rozhodčích, získávání FIDE titulů (FM, IM, GM), turnajová pravidla – důležité upozornění – jestliže se hráč nedostaví včas nebo v čekací lhůtě k partii a nebude jeho zpoždění mít relevantní důvod, musí být z dalších kol z turnaje vyloučen! Toto je velmi důležité v turnajích kde je možnost splnění mezinárodní normy. Kontumace se hráči do normy nezapočítávají a u devítikolového turnaje by neměl dostateční počet partií k zápočtu na normu.

Školení se zúčastnilo celkem 10 posluchačů ze třech federací – české, slovenské a polské. Úspěšných bylo 9 včetně obou zástupců KHŠS. Teď nezbývá než doložit dostatečnou rozhodcovskou praxi na ŠSČR a titul FA by měly být schváleny na březnovém zasedání klasifikační komise FIDE.

Chtěl bych poděkovat obětavosti Slovenského šachového svazu za výbornou přípravu a prostředí, kde školení probíhalo.

Na závěr nám pan Filipowicz řekl krásnou a důležitou větu – Nesnažte se vymýšlet nová, lepší pravidla, ale používejte stará, špatná, ale hlavně již schválená pravidla.

Několik otázek z FIDE testu:
1)    V klasické partii dojde k následující situaci: Bílý zahraje 1. e4 a bílému zazvoní mobilní telefon. Jak rozhodnete:
a.    Partie skončí kontumací (-:+) ve prospěch černého. Partie se nezapočítá na FRL (FIDE Rating List)
b.    Partie skončí prohoru (0:1) bílého. Partie se započítává na FRL (FIDE Rating List)
c.    Necháte v partii pokračovat
2)    V koncovce bleskové partie K+D proti K+S provedla silnější strana s D nemožný tah. Jak rozhodnete:
a.    Střelec vyhraje
b.    Remíza
c.    Necháte v partii pokračovat
3)    Co je to Koya – pomocné hodnocení
a.    Součet všech bodů soupeřů, se kterými hráč hrál, ale započítají se jen soupeři, kteří získali v turnaji méně než 50%
b.    Součet všech bodů soupeřů, se kterými hrál hráč, a započítává se bodový zisk všech jeho soupeřů.
c.    Součet všech bodů soupeřů, se kterými hrál hráč, ale počítají se jen soupeři, kteří získali v turnaji alespoň 50%
4)    Při partii v bleskovém šachu provede černý nemožný tah, u každé partie je v hraném kole přítomen rozhodčí od začátku partie. Jak rozhodnete:
a.    Prohlásíte partii vyhranou za bílého
b.    Přidáte bílému 2 minuty a necháte v partii pokračovat
c.    Partie skončí remízou

Řešení:
1a – černý neprovedl svůj tah – partie ještě nezačala.
2b – samotným střelcem proti dámě nelze postavit matový obrazec tedy K+S není v této pozici matící materiál.
3c – jedná se o upravený BH
4b – v daném turnaji je dostatečný dozor rozhodčích u partií, takže se partie řídí pravidly pro klasický šach

Milan Borůvka, 23. ledna 2012