Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Školení trenérů a rozhodčích

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 10.10.2017

V sobotu 7. října se v Hradci Králové konal seminář učitelů šachu, školení trenérů 4. třídy a tradiční vzdělávání rozhodčích před začátkem soutěží družstev.

Rozhodčím přednášeli FA Martin Šmajzr a FA Jaroslav Šmíd. Největší část byla věnována  soutěžnímu řádu, Pravidlům FIDE a klasifikačnímu řádu. Došlo také na příklady a správné postupy z praxe rozhodčího.

Rozhodčím 3. třídy se nově stal Marek Krása z Třebechovic a Jiří Jezbera ze Slavie HK. Ostatní si svoji kvalifikaci rozhodčího prodloužili. Nejúspěšnějším v testech byl Václav Volman z Lomnice nad Popelkou, který se ani jednou nemýlil. Zajímavé je, že stejně si počínal i v minulých testech.

Ve trenérské části Ondřej Ruda seznámil účastníky především s pedagogiku, didaktikou a  vedením kroužku. Následoval blok šachu – základní názvosloví, taktické motivy, doporučená literatura a zkušenosti z práce trenéra.

Odpoledne následovaly zkoušky – písemné a ústní. Novými trenéry 4. třídy se stali Tomáš Ulman z Hostinného, Jan Greň z Trutnova, Petr Buchal ze Sokola Hradec Králové a Václav Volman z Lomnice nad Popelkou.