Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archiv

  • Rubriky

Pozvánka na rozšířenou komisi mládeže 4. 11. 2017

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 22.10.2017

Vážení šachoví přátelé,
tímto bych chtěl pozvat zástupce oddílů pracujících s mládeží a všechny trenéry mládeže na setkání rozšířené komise mládeže, které se uskuteční 4. 11. 2017 od 9.30h v DDM Klíč v Jaroměři-Josefově (Školní 95, 551 02 Jaroměř).

Program:
1) představení činnosti komise mládeže
2) struktura soutěží mládeže
3) možnosti financování činnosti oddílů pracujících s mládeží
4) činnost KTCM, soustředění, listina talentů
5) různé, diskuse

Po celou dobu setkání mají trenéři možnost podívat se, jak probíhá trénink během soustředění talentů, které se koná ve stejném termínu na stejném místě. Pokud máte zájem se tohoto setkání zúčastnit, přihlaste se do 1. 11. 2017 na ORuda@seznam.cz

Ondřej Ruda
předseda KM KHŠS