Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Propozice přeboru škol Hradecka

Jiří Bielavský, administrátor webu - 16.11.2017

Okresní kolo přeboru škol Hradecka v šachu 2017

Pořadatel: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové a Královéhradecký krajský šachový svaz

Ředitel soutěže: Jan Slavík, KHŠS

Hlavní rozhodčí: Jiří Bielavský, pomocný rozhodčí Tomáš Ptáček

Hrací místnost: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 2 nebo č. 7, autobusem č. 16.

Termín: pondělí 4. prosince 2017

Prezence: 8:00 – 8:20 hod.
zahájení turnaje v 8:30 hod.
ukončení soutěže 13:30 – 14:00 hod.

Kategorie: A/ žáci 1. – 5. tříd ZŠ
B/ žáci 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
C/ žáci středních škol

Družstva: čtyřčlenná družstva žáků stejné školy z okresu Hradec Králové, jedno družstvo v každé kategorii za školní zařízení.
V případě menšího počtu přihlášených je možný start dalšího družstva za školu – zájem uveďte v přihlášce.
Vedoucí družstva bude předem informován.

Soupiska: soupiska družstva školy se předkládá při prezenci a musí být potvrzena vedením školy. Uveďte jméno a příjmení, datum narození, ELO/VT a navštěvovanou třídu u všech hráčů. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči a dva náhradníci, hostování není povoleno.
Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce za ním a současně aby nebylo o 300 a více bodů vyšší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce před ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Přihlášky: písemně do 28. listopadu 2017 na e-mail: jan-slavik@seznam.cz, v kopii na bielavsky@centrum.cz.

Startovné: za každé družstvo 200,- Kč.

Výsledkové listiny ze základních kol na jednotlivých školách se posílají do 1.12.2017 elektronickou poštou na adresu: kamcasafarik@seznam.cz.

Hrací předpis: Hodnocení družstev olympijským způsobem (počítá se skóre).
O pořadí rozhoduje:
1) součet bodů
2) vzájemný zápas
3) individuální výsledek na 1., 2., a 3. šachovnici.
Systém hry bude každý s každým, při větším počtu bude určen na místě podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích, tempem 20 minut na partii (lze zkrátit na 15 minut) a hráče podle pravidel FIDE pro rapid šach bez povinného zápisu. Nemožný tah může potrestat rozhodčí přidáním dvou minut soupeři a prohrává až třetí nemožný tah v pořadí. Pokud soupeř provede nemožný tah, hráč zastaví hodiny a zvedne ruku.

Materiál: každé družstvo donese dvě kompletní šachové soupravy (figurky + šachovnici) standardní (klubovka, stauton) a dvoje šachové hodiny.
Šachovou soupravu + hodiny lze též zapůjčit v místě konání přeboru od KHŠS za poplatek 50,-Kč. Od poplatku 50,-Kč jsou osvobozeny týmy sestavené výhradně z neregistrovaných hráčů (toto bude kontrolováno z databáze při prezentaci!). Požadavek na zapůjčení je nutno nahlásit předem – nejpozději zároveň s přihláškou do 28.11.2017!

Ceny: pro nejlepší družstva diplomy, drobné ceny pro všechny účastníky.

Postup: dvě nejlepší družstva v každé kategorii postupují do krajského kola.

Upozornění: bezpečnost žáků zajišťuje v plném rozsahu vysílající škola /viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 Sb. §7, odst. 2/. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti úrazu ani krádeži. Hráči musí mít kartu pojištěnce. Za zdravotní stav, dodržování bezpečnosti a kázeň účastníků soutěže odpovídá vedoucí družstva.

Jan Slavík, ředitel soutěže
Jakub Šafařík, za KM KHŠS