Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Propozice Velké ceny ZŠ SNP Hradec Králové (upraveno)

Jiří Bielavský, administrátor webu - 29.11.2017

Velká cena ZŠ SNP Hradec Králové

aktualizace 29. 11.: cena oběda a jeho přihlášení

• 2. turnaj Velké ceny v šachu mládeže Královéhradeckého kraje 2017/2018 pořádá KM KHŠS ve spolupráci s ŠK ORTEX Hradec Králové a ZŠ SNP
• Termín: sobota 16. prosince 2017
• Místo a čas: Základní škola na tř. SNP 694 v Hradci Králové, tř. SNP 694, 500 03 Hradec Králové
• prezentace 8:00 – 8:40, 1. kolo 9:05, vyhlašování kategorií po jejich skončení
• Kategorie: I. Chlapci a dívky nar. 1.1.2002 a později
II. Chlapci a dívky nar. 1.1.2004 a později
III. Chlapci a dívky nar. 1.1.2006 a později
IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2008 a později
V. Chlapci a dívky nar. 1.1.2010 a později
V případě malého počtu účastníků v některé kategorii mohou být kategorie sloučeny.
• Systém: švýcarský na 7 kol, tempo 2×20 minut dle pravidel FIDE a přílohy pro Rapid šach s touto úpravou: v kategoriích I a II prohrává první správně reklamovaný nemožný tah, v ostatních kategoriích je jeden nemožný tah tolerován a prohrává až ten druhý. Při reklamaci prvního nemožného tahu má poškozený nárok na dvouminutový časový bonus . Systém kat. 2009 bude určen podle počtu účastníků. Hráči mohou, ale nemusí zapisovat. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy času a případného sloučení kategorií při nedostatečném počtu přihlášek. Hodnocení: počet bodů, Buchholz, střední Buchholz, Sonnenborn-Berger, Progress, los.
• Ředitel: Jiří Kratochvíl, ji.kratochvil@seznam.cz, 774 161 130
• Hlavní rozhodčí: Jiří Bielavský, bielavsky@centrum.cz
• Startovné: 50 Kč, za přihlášení po termínu nebo neúplnou přihlášku příplatek 20 Kč
Možnost objednání oběda za 60 Kč (kuřecí plátek s opečeným bramborem, přihláška oběda musí být do neděle 10.12. do 16:00).
• Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 14. prosince 2017, uzávěrka obědů neděle 10.12. do 16 hodin
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, registrační číslo a kategorie.
U neregistrovaných jméno, příjmení, ročník narození, oddíl a kategorie.
V obou případech počet obědů.
• Přihlášky posílejte na e-mail ředitele turnaje, kopii na e-mail hlavního rozhodčího
• Ceny: trofeje, diplomy a věcné ceny pro nejlepší, drobné suvenýry pro všechny přihlášené. Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků
• Různé: všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže, viz obecné propozice VC
• Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2).
• Povinnosti účastníků: na každého lichého hráče šachovou soupravu (nejlépe označenou na šachovnici) s označenými hodinami (lze v omezeném počtu zapůjčit za poplatek 50,- Kč/souprava), přezutí (též doprovody), zodpovědný doprovod ochotný pomoci s dozorem nad hráči.
• Za pomoc děkujeme všem našim příznivcům, zejména pak Královéhradeckému kraji, vedení ZŠ SNP Hradec Králové, členům šachového oddílu ŠK ORTEX Hradec Králové, Statutárnímu městu Hradec Králové.

Tomáš Ulman, vedoucí soutěže    
Jiří Kratochvíl, ředitel turnaje    
Mgr. Ondřej Ruda, předseda KM