Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Propozice přeboru škol Náchodska

Jiří Bielavský, administrátor webu - 22.11.2017

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz a šachový oddíl TJ Náchod

Termín: úterý 12.12.2017
Místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova 451

Prezence: 8:00 – 8:30 hod.
Zahájení: 8:45 hod.
Předpokládané ukončení: cca 14 hod.

Družstva: 4členná družstva žáků stejné školy z okresu Náchod
zájem o start více družstev uveďte v přihlášce, soupisky potvrzené vedením školy se předkládají u prezence a obsahují jméno, třídu a ELO
Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce za ním a současně aby nebylo o 300 a více bodů vyšší, než kterýkoliv hráč na soupisce před ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Kategorie: a) žáci 1.-5. tříd ZŠ
b) žáci 6.-9.tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázií
c) studenti středních škol
Žáci nižších ročníků mohou startovat v kategorii starších ročníků, pokud se soutěže nezúčastní ve své kategorii.

Hrací tempo: 2×15 min na partii a hráče, hraje se podle pravidel FIDE s tou úpravou, že nemožný tah se trestá přidáním dvou minut soupeři, a prohrává až třetí nemožný tah v pořadí
Hrací systém: každé družstvo s každým, při větším počtu družstev bude systém stanoven na místě
Postupy: při účasti 1-4 družstev v kategorii postupuje vítěz, při 5 a více družstvech první dva
Rozhodčí: Petr Čechura, Petr Dusbaba, Petr Staněk
Hodnocení: olympijským způsobem (za každou výhra na šachovnici l bod, za remízu 0,5 bodu), o pořadí rozhoduje součet bodů, počet výher družstva, vzájemný zápas, výsledek na l-3. šachovnici

Termín přihlášek: do pátku 8.12.2017 na e-mailovou adresu: niki.dusbaba@seznam.cz

Startovné: Kč 200,- za družstvo

Různé – důležité
a) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži
b) za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola
c) každou školní výpravu bude doprovázet zodpovědná osoba starší 18 let, která bude po celou dobu turnaje přítomná v hracím sále či prostoru pro odpočinek a bude dohlížet na chování a bezpečnost svých svěřenců
d) občerstvení je možno zakoupit v kantýnách škol, pitný režim zajištěn pořadateli

  Za Jiráskovo gymnázium Náchod       Za šachový oddíl TJ Náchod
 Bc. Pavel Škoda – ředitel školy   Ing. Petr Dusbaba – prezident oddílu