Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Propozice okresního kola přeboru škol Trutnovska v šachu 2017

Jiří Bielavský, administrátor webu - 29.11.2017

Propozice okresního kola přeboru škol Trutnovska v šachu 2017

KHŠS ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Bílá Třemešná pořádají
Okresní kolo Přeboru základních a středních škol Trutnovska v šachu
• Termín: středa 13. prosince 2017
• Místo: Základní škola Bílá Třemešná (Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná)
• Kategorie:
I. žáci z 1. – 5. tříd ZŠ
II. žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
III. studenti a žáci středních škol
• Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že družstva kategorie II. a III. mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.
• Právo účasti: čtyřčlenná družstva škol trutnovského okresu, všichni hráči družstva musí být žáky téže školy. Školu by mělo reprezentovat v dané kategorii pouze jedno družstvo (družstvo nemusí být kompletní), ale výjimečně může startovat i B, C družstvo téže školy bez práva postupu do KK.
Žáci nižších ročníků mohou startovat v kategorii vyšších ročníků pouze v případě, že se soutěže nezúčastní ve své kategorii.
• Systém a tempo bude určen na místě podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích, při menším počtu každý s každým, tempem 25 minut na partii a hráče. Hrát se bude dle platných „ Pravidel šachu FIDE“. Hodnocení družstev olympijským systémem (za každou výhru na šachovnici 1 bod, za remízu ½ ).
• Materiál: na každé družstvo dvě kompletní šachové soupravy a šachové hodiny.
• O pořadí rozhoduje: 1) součet bodů, 2) vzájemný zápas, 3) individuální výsledek na 1., 2. a 3. šachovnici.
• Přihlášky a výsledkové listiny školního kola: do 9. 12. 2017 na e-mailovou adresu: kristyna.bielicova@zsbt.cz, event. Tel. 605 456 740. Družstva, nepřihlášená do tohoto termínu, nebudou moci z kapacitních a organizačních důvodů hrát.
• Časový rozpis: 7,45 – 8,00 prezentace; 8,15 zahájení, cca v 13,00 ukončení.
• Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří John
• Příspěvek účastníků: 200,- Kč za družstvo – bude použito na nákup trofejí a upomínkových předmětů pro účastníky.
• Při prezentaci předloží každé družstvo soupisku, obsahující jména, příjmení a navštěvované ročníky jednotlivých hráčů, potvrzenou ředitelstvím školy, za kterou družstvo startuje. Na soupisce může být uvedeno nejvýše 6 hráčů či hráček. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty ( 3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT =1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.
• Bezpečnost účastníků:
1. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži.
2. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)
• Ceny: pro nejlepší družstva a jednotlivce poháry, diplomy a medaile, drobné ceny pro všechny účastníky.
• Postup: Dvě nejlepší družstva v každé kategorii postupují do krajského kola (do 4 účastníků má zajištěn postup pouze vítěz)
• Různé: Hráči i doprovody jsou povinni se přezouvat, každou školní výpravu bude doprovázet zodpovědná osoba starší 18 let, která bude po celou dobu turnaje přítomná v hracím sále či prostoru pro odpočinek a bude dohlížet na chování a bezpečnost svých svěřenců.
• Občerstvení: Drobné občerstvení je možno zakoupit v místě konání turnaje.
• Turnaj finančně podpořil Královéhradecký kraj.
Šachisty ze základních a středních škol okresu Trutnov srdečně zve na přebor
Kristýna Bielicová, DiS. (hlavní organizátor) a Mgr. Emil Kudrnovský, PhD. (ředitel školy)