Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archiv

 • Rubriky

Zápis z KM 4. 11. 2017

Ondrej Ruda - 5.11.2017

Schůze komise mládeže 4. 11. 2017

Přítomni: Ruda, Bielavský, Daniel

Omluveni: Ulman, Šafařík – o programu informováni na schůzi VV, Roško – KTCM

Dále přítomni: Brož, John, Slavík, Staněk, Šolc

Komise mládeže schválila změnu termínů a pořadatele jednotlivých soutěží mládeže:

SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ ŠSČR ORGANIZOVANÉ KHŠS

 • KP HD8 – 7. 4. 2018 HK Štefánikova při 5. VC (Lípa)
 • KP HD10 24. 3. 2018 Rychnov nad Kněžnou
 • KP HD12 29. – 30. 3. 2018 HAVLOVICE (Lokomotiva Trutnov +KHŠS)
 • KP HD14 29. – 30. 3. 2018 HAVLOVICE
 • KP HD16 29. – 30. 3. 2018 HAVLOVICE
 • KP HD18 29. – 30. 3. 2018 HAVLOVICE
 • KP HD20 29. – 30. 3. 2018 HAVLOVICE
 • KP RAPID HD10-16 7. 4. 2018 HK Štefánikova při 5. VC (Lípa)

SOUTĚŽE DRUŽSTEV ŠSČR ORGANIZOVANÉ KHŠS

 • KPŽD (vedoucí Jiří Bielavský) 7 DRUŽSTEV KAŽDÝ S KAŽDÝM – 3 SRAZY
 1. SRAZ 11. 11. DDM HK (pořadatel ŠK Lípa) – 3 KOLA
 2. SRAZ 27. 1. 2018 TŘEBECHOVICE 2 KOLA
 3. SRAZ 28. 4. 2018 DDM HK 2 KOLA

2018/2019 max. 10 družstev (9 kol ve 3 termínech)

 • KSŽD (vedoucí Jiří Daniel) 3 srazy – 20. 1. 2018, 10. 2. 2018, 21. 4. 2018

Systém soutěže a tempo budou určeny podle počtu přihlášených družstev

 • KPDMŽ 14. 4. 2018 Rychnov nad Kněžnou
 • KP ŠKOL 24. 1. 2018 TŘEBECHOVICE p/O
 • OP ŠKOL 24. 11. RYCHNOV n/K, 12. 12. NÁCHOD, 4. 12. HK,

13. 12.  JIČÍN (Hořice), 13. 12. TRUTNOV (Bílá Třemešná)

 • Velká cena Královéhradeckého kraje
 1. VELKÁ CENA 14. 10. STUDENEC (PŠŠ + ORTEX HK)
 2. VELKÁ CENA 16. 12. ZŠ SNP HK (ORTEX HK)
 3. VELKÁ CENA 13. 1. 2018 ZŠ J. GOČÁRA HK (ŠŠPM LIPKY HK)
 4. VELKÁ CENA 24. 2. 2018 HOSTINNÉ (TATRAN HOSTINNÉ + JISKRA HOŘICE)
 5. VELKÁ CENA 7. 4. 2018 ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK (LÍPA)

hraje se zároveň jako KP HD8 a KP rapid HD10-16

 

Podpora šachových kroužků 2016/2017

KM ŠSČR vyhodnotila podklady zaslané od krajských KM a vypočetla dotace pro šachové oddíly a kroužky. Podmínky pro úroveň 1 splnilo 108 šachových oddílů a úroveň 2 splnilo 35 šachových oddílů. KM ŠSČR vypočetla pro úroveň 1 dotaci ve výši 5.505 Kč a pro úroveň dotaci ve výši 11.010 Kč.

 

KHŠS

 1. STUPEŇ 5.505,- 10 ODDÍLŮ (zkráceně):

PŠŠ, LÍPA, SOBOTKA, JIČÍN, TŘEBECHOVICE, LIPKY, HRONOV, NOVÝ BYDŽOV, TRUTNOV, NÁCHOD

 1. STUPEŇ 11.010,- 3 ODDÍLY (zkráceně):

PANDA, ORTEX, JAROMĚŘ

 

Podpora šachových kroužků 2017/2018

POČÍTAJÍ SE VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ SOUTĚŽE +

SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH (min. 2 utkání v soutěžích družstev)

DALŠÍ TURNAJE ZE SEZNAMU – ze všech krajů

seznam turnajů lze aktualizovat do 30. 4. 2018 nahlásit předsedovi KM

podmínky: účast hráčů ze 3 a více oddílů, rapid nebo praktický šach,

výsledky na chess.results

soutěže musí být sehrány mezi 1. 10. 2017 a 30. 9. 2018

PRO ODDÍLY: průběžně hlásit předsedovi KM nově registrované hráče!

 

„Konference KHŠS schvaluje návrh usnesení o vypracování Komisí mládeže nových pravidel pro tvorbu listiny talentů, tak aby odrážela aktuální stav.“

Komise mládeže odsouhlasila následující změny kritérií pro zařazení na listinu talentů:

A – více než 50 % uhraných bodů na MČR či 60 % na M Čech,

B – vítězství v KP jednotlivců za splnění podmínky získaných alespoň 50 % bodů

C – vítězství v seriálu VC

D – ELO – hranice snížena o 100 bodů

ELO 1600 u nar. 2003 – 2004, 1500 u nar. 2005 – 2006, 1400 u nar. 2007 – 2008, 1300 u nar. 2009 a později

E – hráč zařazený na listinu talentů ŠSČR je automaticky zařazen na listinu talentů KHŠS

Listina bude průběžně aktualizována – po vydání nového Ela 5. 1. 2018, po MČR mládeže a po KP jednotlivců.

 

„Konference KHŠS schvaluje návrh usnesení o komunikaci KM s oddíly přes e-mail.“

Předseda komise mládeže bude zasílat zprávy z komise na adresy z adresáře z webu KHŠS – Oddíly – kontakt. Pokud máte zájem odebírat tyto zprávy i na jiných adresách (trenéři v oddílech), informujte prosím předsedu KM na e-mail ORuda@seznam.cz

 

 

Olympiáda dětí a mládeže

Pořádá Pardubický kraj, šachový turnaj se uskuteční v termínu 28. 1. – 1. 2. 2018 v Litomyšli.

Komise mládeže schválila následující nominaci:

Chlapci 2002 Martin Buločkin, chlapci 2004 Filip Rokoš, chlapci 2007 Ondřej Winter

Dívky Anna Voříšková

 

 

V Jaroměři 4. 11. 2017

Ondřej Ruda, KM KHŠS