Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z KM 5. 12. 2017

Ondrej Ruda - 6.12.2017

Schůze komise mládeže 5. 12. 2017

Přítomni: Ruda, Roško

Omluveni: Ulman, Šafařík – o programu informováni na schůzi VV, Daniel, Bielavský – informováni e-mailem

Dále přítomni: Ptáčková, Slavík

úkoly z KM 4. 11. 2017

Komise mládeže konstatovala nespokojenost s nízkou účastí dětí na táboře pořádaném KHŠS, zejména pak dětí, které se účastní soustředění mládeže a především dětí z listiny talentů. Tábor je závěrečným soustředěním Krajského tréninkového centra mládeže a cílem je, aby se tábora účastnilo co nejvíce dětí, které navštěvují soustředění KTCM. (účelová dotace je poskytována na činnost KTCM a tábor je její součástí)
Za možné příčiny neuspokojivého stavu KM označila slabou propagaci na turnajích, vysokou cenu tábora pro děti, které nejsou na listině talentů, a skutečnost, že hlavní vedoucí Kateřina Krejčová není osobou dostatečně známou mezi dětmi a především mezi rodiči dětí.
Komise mládeže uložila předsedovi KM oslovit možné zájemce o pořádání tábora, kteří
1 ) jsou všeobecně známí rodičům dětí
2) mají zkušenost s vedením tábora
3) pravidelně se účastní šachového dění v KHŠS
a to v pořadí
1) paní Ptáčková (ŠŠPM Lipky HK)
2) členové VV a KM
3) další zájemci
a to za splnění následujících podmínek:
1) jedná se o tábor KHŠS, závěrečné soustředění Krajského tréninkového centra mládeže
2) tábor je samozřejmě otevřen i pro děti, které se soustředění neúčastní, ale cílem je dostat na tábor co nejvíce dětí ze soustředění
3) trenérské obsazení je v kompetenci vedoucího KTCM (Luboš Roško)
4) netrenérské (organizační) obsazení je v kompetenci vedoucí(ho) tábora
5) finanční záležitosti ohledně tábora řeší VV KHŠS, jmenovitě hospodář Jan Slavík

 

Schůzka k táboru 5. 12. 2017

Paní Ptáčková nabídku na uspořádání tábora přijala.

Tábor KHŠS se uskuteční v termínu 18. 8. – 26. 8. 2018
Místo: Chata Jindřichův dům Pec pod Sněžkou
Hlavní vedoucí: Svatava Ptáčková
Vedoucí trenérů: Luboš Roško

Kapacita: 49 účastníků

Cena:
3000,- pro hráče z Listiny talentů KHŠS a hráče z KHŠS, kteří uhradili celoroční poplatek za soustředění talentů na sezonu 2017/2018
3800,- pro ostatní hráče z KHŠS
Sleva:
-500,- pro sourozence – slevy se nesčítají (pro hráče uvedené v bodě 1 je cena 3000,- i při účasti sourozence)
Příplatek:
+500,- pro účastníky mimo KHŠS

Trenéři: Roško, Kraus, Rošková, Ptáček

Propozice schvaluje VV KHŠS do plánované prezentace 16. 12. na Velké ceně ZŠ SNP HK.

 

Zapsal: Ondřej Ruda, předseda KM