Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Propozice – Velká cena města Hostinného 24.2.2018

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 7.2.2018

  1. Velká cena Královéhradeckého kraje 2017/2018
    Pořádá KM KHŠS ve spolupráci s TJ Tatran Hostinné, ZŠ KK Hostinné a DDM Hostinné

Termín: sobota 24. 2. 2018
Místo: ZŠ Karla Klíče Hostinné, Horská 130 Hostinné mapa, parkování v okolí školy zdarma
Prezence: 8:15 – 9:00., zahájení turnaje v 9:10 hod., 1. kolo v 9:20 hod. Ukončení cca v 15 hodin postupně dle kategorií.

Kategorie:
I. Chlapci a dívky nar. 1.1.2002 a ml.
II. Chlapci a dívky nar. 1.1.2004 a ml.
III. Chlapci a dívky nar. 1.1.2006 a ml.
IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2008 a ml.
V. Chlapci a dívky nar. 1.1.2010 a ml.

Systém hry: švýcarský na 7 kol, tempo 2×20 minut dle pravidel FIDE a přílohy pro rapid šach s touto úpravou: v kategoriích I. a II. Prohrává první správně reklamovaný nemožný tah, v kategoriích III. a IV. Je tolerován jeden správně reklamovaný nemožný tah a prohrává až druhý. Při první správné reklamaci nemožného tahu má poškozený nárok na dvouminutový časový bonus. V kategorii V. jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy a prohrává až ten čtvrtý. Bez povinného zápisu. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy systému turnaje či sloučení kategorií při nedostatečném počtu přihlášek v některé z kategorií.
Hodnocení: o pořadí rozhoduje počet dosažených bodů, Buchholz, střední Buchholz, Sonnenborn-Berger, Progress, los.
Ředitel turnaje: Tomáš Ulman, email: Ulman.T@seznam.cz, tel. 776 334 874
Startovné: 50,- Kč, za přihlášení po termínu příplatek 20,- Kč.
Oběd: hráči i doprovody si mohou objednat oběd – hovězí vývar se zeleninou a nudlemi, přírodní kuřecí plátek, bramborová kaše, zelný salát, nápoj. Cena pro děti – 60,- Kč, cena pro dospělé 80,- Kč.
Uzávěrka přihlášek: do úterý 20. 2. 2018 s obědem, do čtvrtka 22. 2. 2018 bez oběda
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, rok narození, oddíl, kategorie, počet obědů pro děti a počet obědů pro dospělé.
Přihlášky zasílejte na email ředitele turnaje.
Ceny:
poháry, medaile a diplomy pro nejlepší, drobné suvenýry pro všechny přihlášené. Vše jen pro přítomné na vyhlašování.
Různé:
1) všichni účastníci z KHK získají body do celoroční soutěže Velké ceny KHK, viz obecné propozice VC
2) povinností účastníků je na každého lichého hráče oddílu přivézt šachovou soupravu s hodinami (v omezeném množství lze zapůjčit u pořadatele za poplatek 50,- Kč)
3) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži
4) za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst.2)
5) Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje
6) drobné občerstvení bude zajištěno v blízkosti hracích místností
7) Všichni účastníci včetně doprovodů jsou povinni mít přezůvky

Ondřej Ruda, předseda KM
Tomáš Ulman, ředitel turnaje