Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Přebor Královéhradeckého kraje mládeže do 20 let v šachu – propozice

Ondrej Ruda - 20.2.2018

 

Přebor Královéhradeckého kraje mládeže do 20 let v šachu

 

Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz, šachový oddíl Lokomotiva Trutnov a obec Havlovice

Název turnaje: O putovní pohár Města Trutnova

Místo:  Kulturní dům  Havlovice u Úpice

Ředitel turnaje: Tomáš Bydelský, Škroupova 541, Trutnov, mobil 606 035 370

Hlavní rozhodčí: Jiří John, Harantova 2011, Hořice, john.jiri@seznam.cz, 732 174 202

Termín: 29. 3. -30. 3. 2018

 

Právo účasti: hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, nar. 1. 1. 1999 a mladší

Věkové kategorie:     

1) HD12, chlapci a dívky nar. 2007 a mladší  

2) HD14, chlapci a dívky nar. 2005 a mladší

3) HD16, chlapci a dívky nar. 2003 a mladší

4) HD18, chlapci a dívky nar. 2001 a mladší

5) HD20, chlapci a dívky nar. 1999 a mladší

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit některé kategorie v případě nedostatečného počtu hráčů (vyhlášeny budou každá zvlášť).

 

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, při shodném počtu bodů se bude postupovat dle Soutěžního řádu

Tempo hry: 30 minut + 30s/tah, se zápočtem na LOK

 

Ubytování: cena za osobu a noc 200,- Kč, ubytovna je 40 m od hracího sálu

žádost zašlete do 22. 3. 2018 na e-mail tomas.bydelsky@gmail.com.

Stravování: oběd za 70Kč/den

žádost zašlete do 22. 3. 2018 na e-mail tomas.bydelsky@gmail.com.

 

Přihlášky:  Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, oddíl, ELO N, požadavek na noclehy ano – ne, požadavek na obědy (je možno i jednotlivě, nemusí brát oba dny) datum odeslání a kategorii, do které se hlásí. Kategorii nelze později měnit.

 

Uzávěrka přihlášek do 24. 3. 2018 na adresu ředitele tomas.bydelsky@gmail.com

V kopii hlavnímu rozhodčímu john.jiri@seznam.cz a předsedovi KM ORuda@seznam.cz

 

Startovné: HD18-20: dle LOK ČR: 2000 a více – 0 Kč, 1800-1999 – 100 Kč, 1600-1799 – 150 Kč,

1599 a méně 200 Kč
HD16 + HD14 + HD12: hráči z listiny talentů 2017  0 Kč, ostatní 100 Kč
                 

Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč ve všech kategoriích

 

Prezentace: čtvrtek, 8:00 – 8:50

 

Rozpis kol: čtvrtek: 9.00 – 11,30    12,30 – 15,00  15,10 – 17,40

                    pátek: 8,00 –  10,30   10,40 –  13,10  14,00 –  16,30

 

poté vyhodnocení a ukončení KP

 

Postupy: vítěz kategorie + další hráči podle postupové kvóty pro KHŠS v příslušné kategorii postupují na Mistrovství Čech 2018 v kategoriích H12-H16, na Polofinále MČR juniorů a na MČR juniorek.

 

Ceny: pro kategorie HD18 – HD20

finanční ve výši 1. místo 500 Kč, 2. místo 400 Kč, 3. místo 300 Kč,

od 4. místa suvenýr dle vlastního výběru pro každého účastníka přítomného na vyhlášení.

 

Vítěz turnaje získává slevu 1400,- na KPJ v Janských Lázních (obědy, večeře a základní ubytování) a druhy a třetí slevu na KPJ po 700,- pokud se budou hrát společně kategorie HD18 a HD20.

 

HD16 + HD14 + HD12 : nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy.

Od 4. místa věcné ceny pro všechny přítomné na vyhlášení

 

Zvláštní cenu obdrží nejmladší hráč a každá dívka, která se turnaje zúčastní.

 

Putovní poháry pro vítěze kategorií do 16 a 20 let, které získá do držení oddíl za 5 vítězství (sčítají se vítězství v kategoriích 14 a 16, 18 a 20).

Pořadí 18 a 20: Sokol Hradec Králové a Lípa 2x, Jičín, Panda Rychnov nad Kněžnou

14 a 16: ŠK AD Jičín 2x, Slávie Hradec Králové, Nové Město nad Metují

 

 

Poznámky

Při sloučení kategorií může mladší hráč obdržet i více peněžitých cen za umístění v jednotlivých kategoriích, ale pouze jednu věcnou cenu.

 

Držitelé putovních pohárů jsou povinni je doručit na další ročník turnaje (pokud je jejich oddíl již nezískal do trvalého držení).

 

Každý lichý hráč přiveze digitální šachové hodiny a šachovou soupravu!

 

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži.
Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje. Za hráče 15-17 let zodpovídají zákonní zástupci.

 

 

Za pomoc a podporu děkujeme PhDr. Robinu Böhnischovi, řediteli KRNAPu, všem příznivcům a Nadaci ČEZ.

 

 

 

Tomáš Bydelský                   Jiří John                      Jakub Šafařík                               Ondřej Ruda

ředitel turnaje                  hlavní rozhodčí          předseda STK  KHŠS               předseda KM KHŠS