Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z jednání výkonného výboru

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 1.3.2018

Královéhradecký krajský šachový svaz

U Koruny 292, Hradec Králové 2, 500 02

www.chess.cz/kraje/khss email: khss@centrum.cz

IČ: 71199705; DIČ: CZ-71199705

 

Zápis

Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 18. 1. 2018 v Hradci Králové, U Koruny 292

 

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík
Za RK: Tomáš Bydelský

Program:
1) Plnění úkolů

2) Hospodaření KHŠS

3) Zprávy z komisí

4) Různé, diskuze

1) Plnění úkolů

– Plnění úkolů z konference – větší komunikace s oddíly přes email – zpravodaje Tomáše Ulmana přestali chodit – bude napraveno
– Olympiáda dětí a mládeže – nominace vyvěšeny na webu, potvrzena účast Luboše Roška jako trenéra
– pořadatelé pro turnaje STK – až na jeden vše obsazeno

2) Hospodaření

– Platby obdržené na účet – doplatek registračních poplatků,
– na konci roku obdržen doplatek dotace na provoz,
– obdrženo 5000,- Kč od ČUS na vyhodnocení loňské sezóny – dotace vyúčtována
– obdrženo startovné za KSŽD
– o cca 20000,- Kč vyšší příjem na KCTM
– Náklady na konferenci dle plánovaného rozpočtu
– Školené trenérů a rozhodčích – výdaje o cca 800,- Kč vyšší, výdaje by měl ještě doplatit ŠSČR (doplatek na seminář učitelů)
– Vyúčtovány jsou 2 Velké ceny
– Zaplacen Luboš Roško za trenérskou účast na MČech v Harachově – HD 12-16 (není zpráva trenéra na webu)
– k proplacení příspěvku na OP škol je nutné co nejdříve dodat doklady od KM
3) Zprávy z komisí

Komise mládeže
– soustředění talentů – vzrůstající počet dětí (2. soustředění 37 dětí, 3. soustředění  46 dětí)
– tábor KHŠS uspořádá Svatava Ptáčková v Peci pod Sněžkou, vedoucím trenérů bude Luboš Roško, k 10.1. přihlášeno již 23 dětí
– úspěšně proběhla 3. VC, 4. VC bude 24.2. V Hostinném

Sportovně technická komise
– proběhl KP v rapidu v Lužanech, finančně vyšel dle rozpočtu
– stále není pořadatel pro KP družstev v bleskovém šachu
– soutěže družstev probíhají téměř bez problémů
– V RP problém s hrací místností Loko Trutnov
– V KP v zápasu Slavia HK – Náchod B došlo k nepodepsání zápisu Náchodským kapitánem – ustanovena disciplinární komise ve složení M. Borůvka, J. Šafařík, T. Bydelský
– obdržen návrh na odesílání zápisu partií v KS – vyjádří se nejprve STK
– k OP Náchod chybí zpráva a podklady nutné k příspěvku na pořádání z rozpočtu KHŠS

4) Různé, diskuze

– Olympiáda dětí a mládeže – nominace vyvěšena na webu, administrativa s rodiči hotová, v pondělí 22.1.2018 se koná schůzka na KÚ, proběhne předání úkolů pro trenéra KHŠS přítomného po celou dobu olympiády

– na web budou přidány informace o rozšířené KM a dalších schůzkách KM

– na web bude přidáno vyhodnocení konkurzů STK

– granty na KHK vyúčtovány, budou podány nové žádosti pro rok 2018

– KHŠS objedná nové partiáře s hlavičkou KHŠS, oddíly obdrží na konferenci KHŠS

– Konference ŠSČR – předseda KHŠS zajistí účast delegátů za KHŠS

Zápis KVV KHŠS

Zapsal:

Tomáš Ulman
sekretář KHŠS