Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Propozice 5. Velké ceny a zároveň KP v rapid šachu mládeže

Ondrej Ruda - 6.4.2018

Propozice 5. Velké ceny Královéhradeckého kraje 7. 4. 2018

7. ročník turnaje mládeže „O krále bojiště na Chlumu“

hraného zároveň jako Krajský přebor HD 8

a Krajský přebor HD10, 12, 14, 16 v rapid šachu

 

· Pořadatel: ŠK Lípa ve spolupráci s KHŠS pořádá v sobotu 7. dubna 2018

· Místo a čas: SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549, od 9:15 hod.

· Prezentace: 8,15 – 8,45 hod, zahájení turnaje v 9:00, 1. kolo v 9:15 hod.

· Spojení MHD: autobusy č. 9, 24 z Terminálu či hl. nádraží, vystoupit na zastávce Hvězda a projít obchodní centrum, pak doprava kolem plotu obejít ZŠ Štefánikova. http://www.mapy.cz/s/6uKY – Bod A – hrací místnost,

· Spojení autem: výjezd z Hr. Králové směr Vysoká n. L., u točny zast. MHD PODZÁMČÍ zatočit doleva do sídliště, ul. Sekaninova, projedete – viz odkaz na mapu

· Kategorie: (v závorce uvedeni přímo postupující + počet postupových míst na MČR v rapidu HD10-14)

I. chlapci a dívky nar. 1.1. 2002 a ml. (H16)

II. chlapci a dívky nar. 1.1. 2004 a ml. (H14: J. Cibulka + 2, D14 – 1)

III. chlapci a dívky nar. 1.1. 2006 a ml. (H12: – 2, D12 – 2)

IV. chlapci a dívky nar. 1.1. 2008 a ml. (H10: – 1, D10 – 1)

V. chlapci a dívky nar. 1.1. 2010 a ml.- hraje se jako krajský přebor jednotlivců HD8 pro rok 2018

· Systém: švýcarský na 7 kol, tempo 2×20 minut dle pravidel FIDE pro Rapid šach s úpravou: v kat. I. a II. Prohrává 1. správně reklamovaný nemožný tah, v kat. III., IV. prohrává až 2. správně reklamovaný tah. V kategorii V. jsou tolerovány 3 správně reklamované nemožné tahy a prohrává až ten čtvrtý. Hráči nemusí, ale mohou zapisovat.

· Hodnocení: počet bodů, Buchholz, střední Buchholz, Sonnenborn-Berger, Progres, los.

· Startovné: 50,- Kč řádně přihlášení hráči, příplatek za pozdní či neúplnou přihlášku je 30,- Kč za hráče.

· Ředitel soutěže: Pavel Pražák, email: prazak.neslhk(šs)email.cz

· Hlavní rozhodčí: Luboš Jedlička, tel.: 777 037 551, email: lubos.jedlicka(ss)email.cz

 

· Ceny: pohár pro vítěze, diplomy, medaile a věcné ceny pro 3 nejlepší chlapce a dívky v kategorii, drobné ceny pro další účastníky. Vše pouze pro přítomné na vyhlášení.

· Uzávěrka přihlášek: zájemci o oběd do úterý 3. 4., ostatní do čtvrtku 5. 4. Zašlete e-mailem na adresu hlavního rozhodčího a v kopii řediteli turnaje. Náležitosti přihlášky: kategorie, jméno a příjmení, registrační číslo ŠSČR, počet obědů. Neregistrovaní: ještě uvedou datum narození, VT, ELO.

· Všichni hráči a hráčky z KHŠS obdrží body do soutěže VC KHŠS.

· Na každého lichého hráče přinést šachovou soupravu a hodiny. V omezeném množství lze zapůjčit za poplatek 100,- Kč za soupravu.

· Povinnosti účastníků: zodpovědný doprovod starší 18 let, přítomný po dobu turnaje a zodpovídající za chování svých svěřenců. Vezměte přezůvky.

· Občerstvení (teplé a studené nápoje, párek v rohlíku, sušenky) zajištěno v bufetu.

· Oběd: kuřecí řízek s bramborovým salátem (chlebem) v ceně 60,- Kč

Je nutné objednat do 3. 4. – uvést v přihlášce.

· Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2).

· Po ukončení každé kategorie proběhne vyhlášení výsledků všech turnajů KP a VC. Ihned v návaznosti proběhne i vyhodnocení celkového pořadí soutěže VC KHŠS.

· Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

Ondřej Ruda, předseda KM KHŠS Tomáš Ulman, ředitel soutěže VC KHŠS

Pavel Pražák, ředitel turnaje Luboš Jedlička, hlavní rozhodčí