Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

5. Velká cena O krále bojiště na Chlumu – zpráva ředitele soutěže, výsledky

Ondrej Ruda - 10.4.2018

Velká cena O krále bojiště na Chlumu hraná jako:

KP HD 8 pro rok 2018, KP v rapid šachu pro kategorie H,D 10 – 16 – Hradec Králové 7. 4. 2018.

 

Všechny výsledky: http://chess-results.com/tnr345109.aspx?lan=5&art=9&fed=CZE&snr=18

Poslední velká cena se konala v budově VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549, přijelo 104 dětí. Pořadatelé byli nuceni zvolit jiný model turnaje, poprvé se hrálo se ve třídách, protože ve školní jídelně se konala jiná akce. Ukázalo se, že toto řešení bylo ku prospěchu celé akce. Ve třídách byl klid. Rodiče či trenéři měli dostatek dalších prostor pro rozhovory, mohli sedět i a opalovat se venku v přilehlé zahradě, protože venku panovalo nešachové počasí. Netradičně venku jsme také mohli vyhlásit výsledky. Turnaje byly zahájeny jen s malým zpožděním v 9:25 – 9:30 hodin. Poděkování patří všem rozhodčím, kteří vedli turnaje s přehledem a neřešili žádné vážné protesty hráčů, jmenovitě níže. Vše řídil hlavní rozhodčí L. Jedlička (Swiss Manager). Pořadatelský tým řešil Jedinou reklamaci až při vyhlašování kategorie HD 8. Došlo ke špatnému zápisu výsledku jedné partie posledního kola, což neovlivnilo již vyhlášené pořadí dívek. Osobně se za chybu M. Hrubé omlouvám až zde, protože jsem to ve spěchu s přípravou vyhlášení dalších kategorií, na místě nestihl.

Stravování a pitný režim zajistil sehraný tým pořádajícího oddílu.

Jediným problémem při poslední VC se ukazuje vyhlašování celkových výsledků VC, když dochází k velkému zpoždění při zpracování výsledků turnaje do celkového pořadí, když turnaje končí brzy po sobě, jak se stalo v sobotu. Kategorie HD8 i HD 16 skončily téměř současně, brzy poté také desítky a dvanáctky. A na vyhlašování se pak dlouho čekalo, protože na to byl vedoucí soutěže sám. I když měl veškerou naši podporu, nedalo se to nijak urychlit. Což možná zkresluje pohled na celkově hladký běh turnaje. A za to se všem účastníkům omlouváme.

Protože jsem pracoval částečně v neznámém terénu, myslím ve znalosti místních technických podmínek, nepodařilo se nám letos uveřejňovat průběžně výsledky na CHR.

K výsledkům jednotlivých kategorií:

H, D 16 – I. kategorie: celkem 11 účastníků, z nichž byly 2 dívky, rozhodčí L. Rojíková

Pořadí KP H16: 1. David Gloser (Lípa), 2. L. Rybáček (Hořice), 3. Martyniuk (Region Panda).

Pořadí KP D 16: 1. M.M. Landsmannová (Lípa), 2. Albrechtová (Trutnov).

H, D 14 – II. Kategorie: celkem 24 účastníků, z nichž byly 2 dívky, rozhodčí P. Jirásek a J. Šafařík Pořadí KP rapid H 14: 1. T. Zdechovský (Lípa), 2. J. Kulhánek (Hořice) – oba postup na MČR, 3. P. Kačírek (Region Panda).

Pořadí KP rapid D14: 1. P. Příhodová (ŠŠPM Lipky) postup na MČR, 2. Kateřina Kratochvílová (Ortex HK).

 

H, D 12 – III. Kategorie: celkem 26 účastníků, z nichž bylo 7 dívek, rozhodčí O. Němec

Nejpočetnější kategorie. Nejlepší dívky se zde umístily celkově na 3. a 4. místě.

Pořadí KP H 12: 1. M. Bednář (ŠŠPM Lipky) a 2. M. Stejskal (Hořice) postup na MČR, 3. O. Winter (Lípa)

Pořadí KP D 12: 1. L. Zelbová, 2. A. Voříšková (obě Ortex HK) postup na MČR, 3. A. Misarová (Náchod).

 

H, D 10 – IV. kategorie: celkem 24 účastníků, z nichž bylo 7 dívek, rozhodčí L. Novák

Pořadí KP H 10: 1. L. Zelba, 2. M. Levitner (Ortex HK) postup na MČR, 3. O. Svoboda (ŠŠPM Lipky)

Pořadí KP D 10: 1. (celkově 2.) E. Hetfleischová (Region Panda) postup na MČR, 2. A. Reschelová (Třebechovice), 3. S. Archlebová (Hronov).

 

H, D 10 – V. kategorie: celkem 21 účastníků, z nichž bylo 7 dívek, rozhodčí J. Bielavský

Pořadí KP H 8: 1. V. Kroulík, 2. J. D. Krautschneider (oba Region Panda), 3. M. Slezák (Lípa)

Pořadí KP D 8: 1. E. Lukášková (Ortex HK) (celkově 3.), 2. L. Fibigerová (ŠŠPM Lipky), 3. V. Vítková (Lípa).

 

Všem hostům děkuji za účast.

 

Pavel Pražák, ředitel turnaje