Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Zápis z Komise mládeže 30. 3. 2018

Ondrej Ruda - 4.4.2018

Schůze komise mládeže 30. 3. 2018

Přítomni: Ruda, Bielavský, Daniel, Ulman, Šafařík

Omluven: Roško

Dále přítomni: Ptáčková, Slavík, Brož, Kuta, Jakubec

 

 • Zprávy z komise mládeže ŠSČR

Krajské přebory jednotlivců je třeba hrát od kategorie dvanáctiletých v praktickém šachu (min. 60 minut na partii) – KHŠS splňuje.

Podpora kroužků – v sezoně 2017/2018 3 kategorie 5 – 15 – 30 a více aktivních hráčů, aktivním hráčem se rozumí hráč, který sehraje 2 turnaje nebo jednu dlouhodobou soutěž (min. 7 partií) Podrobnosti stanoví KM ŠSČR

Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek se uskuteční opět v Kovářské 11. – 17. 11. 2018

 

 • Postupy na polofinále MČR juniorů

Vedle krajských přeborníků – Gloser H20, Vítová D20 (D18?), Lajbl H18 (a Šmajzrová V. D18?) může KHŠS obsadit na základě členské základny ještě po jednom místu v kategoriích H18 a H20 na základě výběru KM. Zájemci o účast na polofinále MČR juniorů nechť se přihlásí na adresu předsedy KM ORuda@seznam.cz

 

 • Vkládání soutěží na chess.results

KM mládeže vyzývá všechny pořadatele (především mistrovských) soutěží mládeže, aby v názvu turnaje uváděli KHŠS a v turnaje o více kategoriích vkládali jako jeden turnaj.

ŠŠPM Lipky HK nabízí uspořádání školení pro používání programu Swiss-Manager 20. 5. 2018 (školitel Vadim Kablukov, propozice budou v nejbližší době)

 

 • Sjednocení propozic turnajů jednotlivců pořádaných KHŠS
 1. a) přihlášky ve tvaru JMÉNO PŘÍJMENÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO u neregistrovaných ještě rok narození
 2. b) pomocné hodnocení při shodném počtu bodů (dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR)

Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí:

 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány
 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů
 3. Buchholz
 4. Sonnenborn-Berger
 5. Vícekrát černé
 6. Los
 • Změna tempa u některých soutěží pořádaných KHŠS od sezony 2018/2019
 1. a) Velká cena – KM mládeže schválila změnu tempa na 15 minut + 5s/tah
 2. b) KP jednotlivců HD12-20 – KM mládeže schválila změnu tempa na 40 minut + 30s/tah

6) Listina talentů

K 5. 1. na základě ELO nikdo do Listiny talentů nepřibyl

Další změny mohou následovat po KP jednotlivců,

dále pak po vydání ELO listiny k 5. 5. 2018

pak se Listina uzavře a budeme tvořit Listinu talentů na sezonu 2018/2019

další doplnění  bude možné na základě výsledku MČR HD8 a na základě ELO k 5. 9. 2018

 

7) Komise mládeže přijala následující usnesení

Luboš Roško, vedoucí KCTM, získává do své tréninkové skupiny úspěšné děti cizích oddílů bez toho, aby to dotyčným oddílům a trenérům oznámil, a okamžitě začíná vydávat úspěchy dětí za své.

Výkonnostní růst dítěte si může vyžádat změnu trenéra, ta však může být provedena po jednání všech stran včetně rodičů.

Nový trenér musí vést svého svěřence k úctě k jeho trenérům minulým a zásadně nesmí opomíjet, ba dokonce znevažovat, roli všech trenérů, kteří se na výchově dítěte od počátku podíleli.

 

V Havlovicích 30. března 2018

 

8) Dodatek k usnesení (3. dubna 2018)

Pan Roško se ze schůze KM z pracovních důvodů s předstihem omluvil. Vzhledem ke své nepřítomnosti nemohl toto usnesení ovlivnit. Rozhodl se proto iniciovat setkání s klubem a rodiči dětí, kterých se to bezprostředně týká. Rodiče potvrdili, že iniciativa byla na jejich straně, sami pana Roška oslovili a došlo k nedorozumění. Dohodli se s panem Roškem na zkušební spolupráci do konce června.

 

 1. dubna 2018

Zapsal: Ondřej Ruda, předseda KM KHŠS