Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Zápis z VV KHŠS 24. května 2018

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 21.6.2018

Zápis z jednání Výkonného výboru KHŠS, které se konalo dne 24. 5. 2018 v Hradci Králové

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík
Za RK: Tomáš Bydelský, Zdeněk Urban
Host: Luboš Roško

Program:
1) Plnění úkolů

2) Hospodaření KHŠS

3) KCTM – letošní sezóna, plány

4) Zprávy z komisí, vyhodnocení sezóny (pokuty)

5) Různé, diskuze

 • Plnění úkolů

– Odesílání zápisů partií v KS – zamítnuto STK
– Konference ŠSČR se zúčastnili Jan Slavík, Ondřej Ruda a Zdeněk Urban

 • Hospodaření

– Trutnov již uhradil pokutu za soutěže družstev, ostatní oddíly do 20.6.
– KHŠS nakoupil partiáře – nakoupeno větší množství díky výhodné ceně – oddíly obdrží na konferenci
– náklady na soutěže mládeže jsou řádně vyúčtovány dle konkurzních podmínek: KP jednotlivců, KP rapid, KP škol, velké ceny a soutěže družstev

– ceny na přebory dospělých byly dle schváleného rozpočtu
– odměny vedoucím soutěží stejné jako vloni s těmito změnami:
– vedoucí Velké ceny Ulman – musí dodat závěrečnou zprávu
– KSŽD – 1000,- Kč – 500,- obdrží J. Daniel a 500,- J. Bielavský
– RP – D. Hepnar a V. Jonáš musí dodat závěrečnou zprávu

– krajský svaz obdrží od KH kraje granty v celkové výši 119.000 Kč

 • KCTM – letošní sezóna a plány

Luboš Roško předal VV závěrečnou zprávu o soustředění talentů. Vyzdvihl vysokou účast dětí na akcích a potencionální šachový růst talentů. Ukázal i vyúčtování jednotlivých akcí, které ale bylo neúplné, jelikož neobsahovalo daně placené za odměny.

Luboš R. požádal VV o větší příspěvek na trenéry pro příští sezónu. Odměny pro trenéry se musí ovšem dodržet podle Ekonomické směrnice ŠSČR, případně doporučení MŠMT.

Všech 52 přihlášených účastníků šachového tábora má uhrazen poplatek a kapacita je zcela naplněna. Připravuje se schůzka vedoucích.

 • Zprávy z komisí, vyhodnocení sezóny

Komise mládeže
– pokuta ŠK AD Jičín za nenastoupení hráčů k utkáním a nezaslání partií v KPŽD udělena v celkové výši 900 Kč
– byl rozeslán návrh termínové listiny a listiny talentů pro sezónu 2018/2019        – byly vyplaceny příspěvky za odehrání soutěží družstev mládeže

STK

– drobné připomínky k vedoucím soutěžím (zasílání zpravodajů) – řešeno domluvou s vedoucími
            – sníženy pokuty – nenastoupení D. Hepnara  1500,- Kč
– nenastoupení F. Innemanna 500,- Kč
– nenastoupení V. Kouby 500,- Kč

– disciplinární komise – rozhodnutí na webu KHŠS – napomenutí kapitána družstva

– chystá se KP v blesku družstev

 • Různé, diskuze– konference KHŠS se bude konat 16. 9. nebo 23. 9. 2018
  – propozice soutěží by měli být schváleny do poloviny června – připravit propozice a vyvěsit na web
  – další schůzka VV proběhne koncem srpna

– Valná hromada KO ČUS se koná v Hradci Králové 12. června 2018 – účast předseda
– Tomáš Ulman oznámil záměr skončit ve VV KHŠS z pracovních a osobních důvodů

Zapsal: Tomáš Ulman, sekretář KHŠS