Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z jednání VV 19. 10. 2017

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 10.11.2017

Zápis

Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 19. 10. 2017

V Hradci Králové, U Koruny 292

 

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík
Za RK: Tomáš Bydelský

Program:
1) Plnění úkolů

2) Hospodaření KHŠS

3) Zprávy z komisí

4) Termínový kalendář

5) Různé, diskuze

 

1)     Plnění úkolů

– Plnění úkolů z konference – více plnit úkoly z konference
– ŠSČR neposlal vyjádření ohledně svého zástupce na konferenci

 

2)     Hospodaření

– konference KHŠS – vyčleněné náklady na konferenci v rozpočtu 12 tisíc korun, náklady nebyli přesáhnuty (5500,- Kč obědy, odměny 3200,- a cestovní příkazy)
– příjmy – platby za soustředění talentů (12 dětí má zaplaceno za všechny setkání a 8 dětí z Trutnova bude teprve platit), vyšší cena za soustředění je z důvodu vyššího finančního ohodnocení trenérů
– přijata dotace na KTC 18 tisíc
– při MČR v Harrachově bude přítomen Luboš Roško – náklady na jeho pobyt jsou 2900,- Kč (1300,- Kč bude příspěvek KHŠS, zbylých 1600,- doplatí účastníci využívající jeho trenérské zkušenosti)

3)Zprávy z komisí

Komise mládeže
– soutěže mládeže – KPŽD – vede Jiří Bielavský, první sraz bude 11. 11. v Hradci Králové, další srazy proběhnou 27. 1. a 28.4.
– KSŽD – vede Jiří Daniel – proběhne změna propozic v rozdělení do skupin

– Velká cena – vedoucí Tomáš Ulman, 1. turnaj ve Studenci proběhl, 2. turnaj bude 16. 12. 217 v Hradci Králové, třetí pořádají 13. 1. ŠŠPM Lipky, čtvrtý turnaj proběhne 24. 2. v Hostinném a pátý turnaj se bude hrát 7. 4. v Hradci Králové jako KP v rapidu a KP HD8

– Krajský přebor družstev mladších žáků proběhne 17. 2. v Jaroměři nebo Rychnově

– soustředění mládeže – 1. 10. proběhlo první soustředění, zúčastnilo se 20 dětí, 4. 11. proběhne další soustředění

– soutěže jednotlivců – KP HD 14-20 zajišťuje Tomáš Bydelský, proběhne   29. – 30. 3. v Havlovicích u Trutnova
– KP HD 10 – 24. 4. zatím není vybrán pořadatel
– KP HD 12 – 14. – 15. 4. zajišťuje Jiří Bielavský v místnostech ŠK ORTEX Hradec Králové

– podpora kroužků a oddílů – je potřeba zvýšit počet započitatelných turnajů, v KSŽD je základní kolo a finále počítáno jako jeden turnaj, dosud nebylo obdrženo vyjádření od Regionu Panda a od ŠK AD Jičín, vyjádření bylo dosud obdrženo od 8 oddílů

– polofinále MČR juniorů – na poslední chvíli dohlašováni dva hráči, zájem hrát má Bednář z Třebechovic pod Orebem (bude přihlášen, pokud zájem neprojeví postupující Šulc), v H20 je jedno volné místo a osloven bude Dominik Killar

– nominace na Olympiádu dětí a mládeže – nutno přihlásit do poloviny prosince, bude řešeno po MČR, problém nejspíše nastane s dívkami, pozice vedoucího výpravy bude nabídnuta L. Roškovi

– OP škol – propozice budou vyvěšeny – 12. 12. proběhne turnaj na Náchodsku, Jičínsko zajišťuje Jakub Šafařík, Trutnovsko zajišťuje Tomáš Ulman a pro Rychnovsko a Hradecko prozatím není stanoven pořadatel

– KP škol – proběhne 24. 1. v Třebechovicích pod Orebem

– tábor – je řešeno personální obsazení a organizace na příští rok

– 4. 11. při soustředění talentů proběhne rozšířená KM

Sportovně technická komise
– úvodní zpravodaje vydány

– problémy se soupiskami vyřešeny

– hledají se pořadatelé pro přebory družstev i jednotlivců

Komise rozhodčích
– seminář a školení rozhodčích – přítomno 15 lidí, všichni splnili, přednášel M. Šnajzr, článek o školení vyvěšen na webu KHŠS

– školení trenérů – článek je umístěn na webu KHŠS

4)    Termínový kalendář
– Jiří Bielavský ho aktualizuje na webu KHŠS

5)     Různé, diskuze

– Nutno zajistit přístup na webové stránky pro Ondřeje Rudu a Jakuba Šafaříka

– Dotace pro oddíly ze ŠSČR – není přehled o odeslaných žádostech, k 31. 10. musí být odeslány na ŠSČR, zároveň s tím odeslat informaci o zaslání žádosti k Tomáši Ulmanovi, umístit nabídku pomoci s žádostí na web KHŠS

– Krajská organizace ČUS schválila příspěvek 5 tisíc korun a nákup pohárů a drobných cen

Zápis KVV KHŠS 19.10.2017

Zapsal:

Tomáš Ulman
sekretář KHŠS