Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Propozice okresního přeboru škol Rychnovska

Ondrej Ruda - 24.10.2018

Okresní kolo přeboru škol Rychnovska v šachu

Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz, Region Panda  a Gymnázium F. M. Pelcla

Termín: úterý 27. 11. 2018
Místo konání: Sportovní hala Romana Šebrleho při Gymnáziu F.M. Pelcla Rychnov n. K.

Prezence: 8.00 – 8.40 hod.
Zahájení: 8.45 hod.                                         Předpokládané ukončení: do 14.30 hod.

Družstva: 4-členná družstva žáků stejné školy z okresu Rychnov n. Kn., zájem o start více družstev uveďte v přihlášce, soupisky potvrzené vedením školy se předkládají u prezence a obsahují jméno, třídu ZŠ, u registrovaných žáků ELO. Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti. (Tolerance 300 ELO bodů).

Kategorie:                        a) žáci 1.-5. tříd ZŠ
b) žáci 6.-9.tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázií
c) studenti středních škol
Pozn.: žáci nižších ročníků mohou startovat v kategorii starších ročníků

Hrací tempo: 2×15 min + 5 sekund na partii a hráče, hraje se podle pravidel FIDE s tou úpravou, že nemožný tah může potrestat rozhodčí přidáním dvou minut soupeři a prohrává až třetí nemožný tah v pořadí. (Pokud soupeř provede nemožný tah, hráč zastaví hodiny a zvedne ruku).
Hrací systém: každé družstvo s každým, při větším počtu družstev než 8 bude systém stanoven na místě, při počtu družstev menším než 6 zváží rozhodčí vícekolový systém
Postupy: Při účasti 1-4 družstev v kategorii postupuje vítěz, při 5 a více družstev první dva
Rozhodčí: Jiří Daniel, Ing. Tomáš Blažek
Hodnocení: olympijským způsobem (za každou výhru na šachovnici l bod, za remízu 0,5 bodu), o pořadí rozhoduje součet bodů, počet výher družstva, vzájemný zápas, lepší výsledek postupně na l-3. šachovnici

Termín přihlášek: do pátku 23. 11. 2018 na e-mailovou adresu: panda.daniel@tiscali.cz
Startovné: Kč 200,– za družstvo
Různé
– účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži
– za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola, každou školní výpravu bude doprovázet zodpovědná osoba starší 18 let, která bude po celou dobu turnaje přítomná v hracím sále či prostoru pro odpočinek a bude dohlížet na chování a bezpečnost svých svěřenců

přezůvky s sebou!!!, občerstvení – není zajištěno (bufet byl zrušen kvůli „pamlskové vyhlášce“

Pozn.: Výsledkové listiny ze základních kol na jednotlivých školách, pokud proběhla, se posílají do 23. 11. 2017 elektronickou poštou na adresu: panda.daniel@tiscali.cz

Gymnázium Rychnov a Region Panda nabízí možnost dohodnout na adrese panda.daniel@tiscali.cz nebo na telefonu 777 124 775 organizační zajištění základního kola přeboru školy jednotlivců, kde se vytvoří družstvo školy. Region Panda organizačně i technicky pomůže uspořádat přebor školy (2-3 hodiny dle dohody, zapůjčení šachů a hodin, vysvětlení základních pravidel dětem) za poplatek 300 Kč + cestovné (do 10 km 100 Kč, do 25 km 200 Kč). Probuďte v dětech zájem o logické myšlení formou královské hry!

Za Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov n. K.                               Za Region Panda

Mgr. Petr Kačírek, ředitel školy                                                   Jiří Daniel, předseda spolku