Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Okresní kolo přeboru škol Hradecka 2018 – propozice

Ondrej Ruda - 12.11.2018

Okresní kolo přeboru škol Hradecka v šachu 2018

 

Pořadatel:                  SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové a Královéhradecký krajský šachový svaz

Ředitel soutěže:        Petr Jecha

Hlavní rozhodčí:       Jan Slavík

 

Hrací místnost:         Hradec Králové, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 2 nebo č. 7.

 

Termín:                     pondělí 26. listopadu 2018

 

Prezence:                    8.00 – 8.20 hod.         zahájení turnaje v 8.30 hod.

                                    13.30 – 14.00 hod.      ukončení soutěže

 

Kategorie:

A/ žáci 1. – 5. tříd

B/ žáci 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií

C/ žáci středních škol

 Družstva:                             

Čtyřčlenná družstva žáků stejné školy z okresu Hradec Králové, jedno družstvo v každé kategorii za školní zařízení.

V případě menšího počtu přihlášených je možný start dalšího družstva za školu ve všech kategoriích – zájem uveďte v přihlášce. Vedoucí družstva bude předem informován.

Soupiska:

Soupiska družstva školy se předkládá při prezenci a musí být potvrzena vedením školy. Uveďte jméno a příjmení, datum narození, ELO/VT a navštěvovanou třídu u všech hráčů. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči a dva náhradníci, hostování není povoleno.

Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce za ním a současně aby nebylo o 300 a více bodů vyšší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce před ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Přihlášky:                  Písemně do 20. listopadu 2018  na e-mail: jan-slavik@seznam.cz, tel. 608609317.

Startovné:                  Za každé družstvo 200,- Kč.

Výsledkové listiny ze základních kol na jednotlivých školách se posílají do 15.12.2018 elektronickou poštou na adresu: kamcasafarik@seznam.cz.

Hrací předpis:

Hodnocení družstev olympijským způsobem (počítá se skóre).

O pořadí rozhoduje:

1) součet bodů

2) vzájemný zápas

3) individuální výsledek na 1., 2., a 3. šachovnici.

Systém hry bude každý s každým, při větším počtu bude určen na místě podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích, tempem 20 minut na partii (lze zkrátit na 15 minut) a hráče podle pravidel FIDE pro rapid šach bez povinného zápisu. Nemožný tah může potrestat rozhodčí přidáním dvou minut soupeři a prohrává až třetí nemožný tah v pořadí. Pokud soupeř provede nemožný tah, hráč zastaví hodiny a zvedne ruku.

 

Materiál:                  

Každé družstvo donese dvě kompletní šachové soupravy standardní (klubovka, stauton) včetně šachovnice a dvoje šachové hodiny.

Šachovou soupravu + hodiny lze též zapůjčit v místě konání přeboru od KHŠS za poplatek 50,- Kč. Od poplatku 50,- Kč jsou osvobozeny týmy sestavené výhradně z neregistrovaných hráčů, sestavu lze zaslat společně s přihláškou (bude kontrolováno z databáze). Požadavek na zapůjčení je nutno nahlásit předem – nejpozději zároveň s přihláškou do 20.11.2018!

 

Ceny:                         Pro nejlepší družstva diplomy, drobné ceny pro všechny účastníky.

Postup:                      Dvě nejlepší družstva v každé kategorii postupují do krajského kola.

 Upozornění:              Bezpečnost žáků zajišťuje v plném rozsahu vysílající škola /viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 Sb. §7, odst. 2/. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti úrazu ani krádeži. Hráči musí mít kartu pojištěnce. Za zdravotní stav, dodržování bezpečnosti a kázeň účastníků soutěže odpovídá vedoucí družstva.

  

Jan Slavík, hlavní rozhodčí

Jakub Šafařík, za KM KHŠS