Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

3. Velká cena se bude hrát 15. prosince na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové – přihlášky do 12. 12.

Ondrej Ruda - 10.12.2018

Královéhradecký šachový svaz a ŠK Ortex Hradec Králové

pořádají

 1. Velkou cenu KHŠS – velká cena GJKT Hradec Králové

 

 • Termín: sobota 15. prosince 2018
 • Místo a čas: Gymnázium J.K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové

prezence:   08:00 – 08:40,

 1. kolo 09:15 – 09:55,
 2. kolo 10:00 – 10:40,
 3. kolo 10:45 – 11:25,
 4. kolo 11:30 – 12:10, oběd,
 5. kolo 13:00 – 13:40,
 6. kolo 13:45 – 14:25,
 7. kolo 14:30 – 15:10
  vyhlašování kategorií po jejich skončení
 • Kategorie:
 • Chlapci a dívky nar. 1.1.2003 a později
  II. Chlapci a dívky nar. 1.1.2005 a později
  III. Chlapci a dívky nar. 1.1.2007 a později
  IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2009 a později
  V.  Chlapci a dívky nar. 1.1.2011 a později

 

V případě malého počtu účastníků v některé kategorii mohou být kategorie sloučeny.

 • Systém: 5 turnajů ve zrychleném šachu na 7 kol, dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach a dále s touto úpravou nemožných tahů: v kategoriích I. až III. je tolerován jeden správně reklamovaný nemožný tah, druhý správně reklamovaný nemožný tah prohrává. Při první správné reklamaci má poškozený nárok na přidání dvou minut času, pokud mu do konce partie zbývá méně než 5 minut. V kategorii IV. jsou tolerovány dva správně reklamované nemožné tahy, prohrává třetí správně reklamovaný nemožný tah. V kategorii V. jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy, prohrává až čtvrtý správně reklamovaný nemožný tah.
 • Tempo: 15 minut + 5 sekund za tah pro každého hráče, hráči nemusí zapisovat. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger 5. Vícekrát černé 6. LOS
 • Ředitel: Jiří Kratochvíl, ji.kratochvil@seznam.cz, 774161130
 • Hlavní rozhodčí: Jiří Bielavský, bielavsky@centrum.cz
 • Startovné: 50 Kč, za přihlášení po termínu nebo neúplnou přihlášku příplatek 30 Kč
 • Uzávěrka přihlášek: pátek 7.12. 2018 s obědem, středa 12. 12. 2018 bez oběda
 • Náležitosti přihlášky registrovaných hráčů: jméno, svazové ev. číslo a kategorie; neregistrovaní hráči: celé jméno, rok narození, oddíl, kategorie. Počet obědů. Přihlášky posílejte řediteli turnaje a hlavnímu rozhodčímu výhradně e-mailem. Za nekompletní nebo špatně zaslanou přihlášku bude při registraci vybírán příplatek 30 Kč. Přihlášky posílejte na e-mail ředitele turnaje, kopii na e-mail hlavního rozhodčího
 • Ceny: trofeje, diplomy a věcné ceny pro nejlepší, drobné suvenýry pro všechny přihlášené. Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků
 • Různé: Všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže „Velké ceny“ – viz obecné propozice VC
 • hráči i doprovody si mohou, ale nemusí objednat oběd ( masová směs s rýží) v ceně 64 ,- Kč – jídelna je přímo ve škole
 • Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)
 • Povinnosti účastníků: Povinnost na každého lichého hráče přivézt kompletní šachovou soupravu, označenou na šachovnici, a povinně označené funkční digitální hodiny. Doporučujeme účastníkům vše předem zkontrolovat. Hráči bez funkčního materiálu nebudou přijati do turnaje s výjimkou neregistrovaných, kteří se nehlásí k žádnému oddílu a uvedou požadavek na zajištění materiálu v přihlášce.
 • Zodpovědný doprovod ochotný pomoci s dozorem nad hráči.
 • Pořadatelé neodpovídají za přivezený šachový materiál!

Jiří Kratochvíl, ředitel turnaje

Mgr. Ondřej Ruda, předseda KM