Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Školení a seminář rozhodčích – zpráva z akce

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 21.11.2018

V sobotu 17. listopadu se v Hradci Králové uskutečnilo tradiční školení rozhodčích 3. tříd a seminář (obnova) druhých a třetích tříd, kterého se účastnilo 24 šachistů.

Kromě domácích se akce účastnili šachisté ze Středočeského, Zlínského a Jihočeského kraje.

Osvědčená lektorská dvojice Milan Borůvka – Jaroslav Šmíd seznámila přítomné především s Pravidly FIDE, Soutěžním řádem a Klasifikačním řádem. Okrajově se na školení probrala témata: Schurigových tabulek, obsluha digitálních hodin, swiss-manager, postavení a statut rozhodčích a zkušenosti z praxe rozhodčího.

4 účastníci obnovili 2. třídy (z našeho kraje Ladislav Mach a Michal Cerha)

12 účastníků se stalo rozhodčími 3. třídy. Potěšující je, že mezi nimi byla početná skupina kolem 25 let.

Rozhodčím III. třídy se stal také předseda naší STK Jakub Šafařík.

Závěrečné testy, které připravil ŠSČR, zvládli překvapivě všichni a proto z akce domů odjížděli s rozhodcovskou třídou na 4 roky všichni, spokojeni s odvedenou prací byli také lektoři, kteří oproti minulým letům nemuseli hledat termín na opravné zkoušky.