Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Jak se hraje v nejnižší soutěži družstev, a co může následně řešit vedoucí soutěže

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 30.11.2018

Co se všechno může stát

Na školení rozhodčích jeden z účastníků, který je vedoucím soutěže, líčil „zážitek“ z jednoho utkání letošního přeboru družstev. Jsem rád, že se rozhodl podělit i s ostatními a popsal situaci včetně přestupků. V článku nenajdete názvy družstev, hráčů a ani vedoucího soutěže.

 

Byl to obyčejný zápas pětičlenných družstev v šachu, druhé kolo soutěže. Zápas, kde o mnoho nešlo. Po skončení kapitán domácích nahlásil výsledek 1,5:3,5 pro hosty, já ho zapsal do zpravodaje a rozeslal. Až potud vše bez náznaku jakéhokoliv problému. Druhý den se mi ozval jeden z nezúčastněných hráčů domácího družstva s požadavkem na opravu výsledku partie na třetí šachovnici z 0:1 na 0,5:0,5 a tedy změny výsledku zápasu na 2:3. O nic nejde, domácí stejně prohráli.

Neměl jsem důvod pochybovat o zaslané informaci a tak jsem podle pravidel vyzval dotčené hráče, kapitány družstev i rozhodčího zápasu o zaslání zápisů o utkání, partiářů ze třetí šachovnice a vysvětlení, jak a kde se stala chyba.

Po několika urgencích jsem obdržel jen jeden partiář a oba zápisy o utkání. K tomu několik ne-úplně detailních vysvětlení. Druhý partiář se prý nenašel. Rozhodčí se mi však neozval vůbec.

Zápisy o utkání byly původně s výsledkem třetí šachovnice 0:1 a výsledkem zápasu 1,5:3,5 tak jak bylo nahlášeno. Oba podepsány rozhodčím i oběma kapitány družstev. Nebyla uvedena žádná poznámka. Oba zápisy však byly dodatečně, tj. až po mé výzvě přeškrtány a kapitány opraveny na správný výsledek na třetí šachovnici i na správný výsledek zápasu. Nebylo to provedeno stejným způsobem na obou zápisech.

Obdržený partiář byl domácího hráče s vypsaným výsledkem 0,5:0,5 ovšem nepodepsaný soupeřem. Byl s chybami a podle něho se mi partii nepodařilo zrekonstruovat. Soupeř se ztraceným partiářem potvrdil remízu, opravu výsledku nijak nezpochybnil a tak oprava byla provedena.

Z dalších informací vyplynulo, že třetí šachovnice se dohrávala jako poslední. Převaha hráče hostujícího družstva ve věžové koncovce byla čtyři pěšci proti jednomu a tak rozhodčí zapsal na první pohled jasný výsledek 0:1. Kapitáni i rozhodčí podepsali zápis a odešli domů. Kdyby se nikdo neozval, tak by to tak zůstalo a zdálo by se, že je vše v pořádku.

 Ve skutečnosti se stalo tolik chyb, že kdybych to měl vymyslet, tak se mi to nepodaří:

  1. Rozhodčí by měl být u zápasu až do konce utkání i když je hrající a neplacený. Neměl by podepsat zápis před dohráním zápasu. (Pravidla Š. čl.12, SŘ 2.5.)
  2. Kapitáni by neměli podepsat zápis o utkání před dokončením zápasu. Naprostá chyba je jakkoliv později dodatečně upravovat už podepsaný zápis. (SŘ 2.7.3)
  3. Hráči mají povinnost zapsat výsledek partie na partiář a podepsat ho společně se soupeřem. Podle pravidel je partiář majetkem organizátora a má být uschován alespoň jeden měsíc po skončení soutěže, právě pro dodatečné řešení sporů. (Pravidla Š. 8.3., 8.7., SŘ 2.4.6., 2.6.2., Prop.3.4.2.)

Všichni hříšníci se provinili proti Soutěžnímu řádu a tam je uvedeno:

Čl.2.9 Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ, pravidel soutěže a nařízením ŘO

2.9.1 Za přestupky proti ustanovením tohoto SŘ, pravidel soutěže a nařízením ŘO jsou stanoveny tyto postihy: a) pokuta; b) vyhlášení kontumačního výsledku; c) disciplinární postih.

Stalo se to v nejnižší soutěži družstev. Nejnižší postih podle SŘ je pokuta. Mělo by smysl pokutovat všechny hříšníky? Je prohřešek všech zúčastněných stejný? Byli si vůbec vědomi, že dělají něco špatně? Nepřidám se k hříšníkům, když pokutu neudělím? A další myšlenky mě napadaly při hledání konečného rozhodnutí.

Nakonec jsem se rozhodl využít Pravidel šachu čl. 12.9.1 napomenutí a to pro: Rozhodčího zápasu, oba kapitány družstev, oba hráče z dotčené třetí šachovnice.

Budu věřit, že si z toho všichni postižení vezmou ponaučení a budou se při dalším zapojení do soutěže chovat zodpovědněji. A snad zveřejnění této „nevinné“ příhody může být poučné i pro další hráče, kapitány i rozhodčí.