Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Krajské kolo škol v šachu 24. ledna – startovní čísla účastníků

Jan Slavík, hospodář KHŠS - 17.1.2019

Los školy 2019
Školy KHkraj 2019 ke stažení

1. Pořadatelé: Královéhradecký krajský šachový svaz a ŠK DDM Třebechovice pod Orebem
2. Ředitel turnaje: Libor Slavík
3. Hlavní rozhodčí: Jan Slavík, kontakt: jan-slavik@seznam.cz, tel. 608609317
4. Termín konání: čtvrtek 24. ledna 2019
5. Místo konání: Třebechovice pod Orebem, Sokolovna, Heldovo náměstí
(křižovatka s odbočkou na Jaroměř, 3 minuty chůze od vlakového nádraží)
5. Prezence: 8:15 – 8:45 hodin, do 8:50 hodin pro příchozí účastníky od vlaku z Týniště n.O.
Zahájení v 8:55 hod., ukončení do 15:30 hodin
6. Kategorie: A) I. stupeň (žáci z 1. – 5. třídy ZŠ)
B) II. stupeň (žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia)
C) Střední školy (studenti a žáci středních škol a učilišť)
7. Právo účasti: vítězné družstvo ze všech okresních přeborů škol KH kraje, kde budou startovat 1-4 družstva v kategorii, při vyšším počtu první dva. Pořadatelé doplní náhradníky do počtu 10. Při výběru náhradníků se přihlíží k počtu škol v okresním kole, odstupu za postupujícím družstvem a síle družstva. Účastníci startují na vlastní náklady vysílající školy.
8. Přihlášky: zašlete do neděle 13. ledna 2019 na e-mail hlavního rozhodčího: jan-slavik@seznam.cz.
V přihlášce uveďte název školy, jméno a kontakt na vedoucího družstva (e-mail, mobil). Po uvedeném termínu se lze přihlásit jen po písemném potvrzení startu, protože budou ihned zváni náhradníci.
9. Startovné: 300 Kč za každé družstvo, hradí vedoucí výpravy při prezenci do turnaje.
10. Družstva: čtyřčlenná, hráči včetně náhradníků nastupují v pořadí uvedeném na soupisce.
11. Soupiska: Soupiska družstva školy se předkládá při prezenci a musí být potvrzena vedením školy. Uveďte jméno a příjmení, datum narození, VT/Elo a navštěvovanou třídu všech hráčů. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus maximálně dva náhradníci. Všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, hostování není povoleno. Družstva kategorie II. stupeň ZŠ a Střední školy mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole.
Hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce za ním a současně aby nebylo o 300 a více bodů vyšší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce před ním. U hráčů bez Elo platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.
Nesplnění těchto podmínek může vést k zařazení družstva mimo soutěž.
12. Systém a tempo: hraje se systémem každý s každým, hrací tempo 2×10 minut na partii + 5 vteřin na tah (případně 2×15 minut + 5 vteřin na tah při 8 družstvech), dle pravidel FIDE pro rapid šach a vydané přílohy ŠSČR. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit tempo hry.
13. Hodnocení: podle olympijského systému 1. Součet bodů na všech šachovnicích; 2. Vzájemný zápas;
3. Lepší individuální výsledek na 1., 2. a 3. šachovnici; 4. los.
14. Ceny: trofeje a věcné ceny pro první tři družstva v kategorii, drobné ceny pro všechny účastníky přítomné na závěrečném vyhlášení.
15. Postupy: první dvě družstva v každé kategorii postupují do republikového kola.
16. Povinnost účastníků: všichni hráči a hráčky včetně doprovodu vlastní přezůvky
17. Materiál: Šachový materiál zajistí pořadatelé.
18. Bezpečnost účastníků: 1. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži. 2. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005, § 7, odst. 2), za kázeň účastníků zodpovídá vedoucí družstva.
19. Občerstvení: na místě bude zajištěna možnost malého občerstvení.

Libor Slavík, ředitel turnaje Mgr. Ondřej Ruda, předseda KM KHŠS