Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Krajský přebor družstev mladších žáků – přihlášky do 10. 2. 2019

Ondrej Ruda - 7.2.2019

Propozice Krajského přeboru družstev mladších žáků 2019

Pořádá komise mládeže KHŠS a Region Panda z. s.

Termín konání: sobota 16. 2. 2019
Místo konání: Rychnov nad Kněžnou, Sportovní hala Romana Šebrleho, Na Drahách, parkoviště u starého kina.

Prezence družstev a případná úprava soupisek v den konání do 8:45 hodin. Při prezenci předá družstvo povolení mateřského oddílu k hostování.

Ředitel turnaje a hlavní rozhodčí: Jiří Daniel, panda.daniel@tiscali.cz, 777 124 775

Družstvo – složení: pětičlenné, hráči nar. 2007 a mladší, ke každému zápasu musí nastoupit jedna dívka nar. 2007 a mladší a jeden hráč nar. 2010 a mladší.

Soupiska:
– náležitosti dle SŘ, max. 10 hráčů, k zápasu může nastoupit nejvýše 1 hostující hráč nebo cizinec, zúčastnit se mohou pouze registrovaní hráči a hráčky, vyznačení hostů, dívek a mladších žáků
– soupiska družstva se nemění během turnaje, v případě nastoupení náhradníků se sestava posouvá
– dívku nelze ztotožnit s mladším hráčem na jednu šachovnici
– hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho aktuální Rapid ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší než Rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby nebylo o 300 a více bodů vyšší než ELO Rapid ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním.

Postup: na MČR v červnu postupují družstva na 1. a 2. místě.

Přihlášky a soupisky: posílejte do neděle 10. 2. 2019 mailem na adresu ředitele turnaje
Startovné: 200,- Kč za každé družstvo, (při pozdní přihlášce a úhradě + 100,- Kč), platí se hotově na místě.

Šachový materiál zajišťuje pořadatel.
Předpis: hraje se podle aktuálních pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR pro rapid šach s touto výjimkou: při reklamaci prvního a druhého nepřípustného tahu rozhodčí hráče napomene, třetí nemožný tah prohrává. Pokud hráč provede nepřípustný tah v době, kdy má soupeř méně než 5 minut, přidá rozhodčí soupeři 2 minuty.

Utkání řídí dospělí vedoucí družstev, v případě sporu rozhodne hlavní rozhodčí.
Tempo hry: 2×15 min. + 10 sek. na tah (jakmile má hráč na hodinách poprvé méně než 7 minut, může přestat zapisovat až do konce partie). Prvňáčci a předškoláci a jejich soupeři zapisovat nemusí, na partii mají však pouze 10 minut + 10 sekund na tah.
Systém soutěže určí ředitel soutěže s tím, že bude odehráno min. 6, max. 8 partií
Hodnocení výsledků:
– základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu)
– pomocná hodnocení:
1. počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]),
2. vzájemný zápas, případně minitabulka vzájemných zápasů v dané bodové skupině,
3. V případě, že pomocná kritéria 1 a 2 nerozhodnou a půjde o medailová umístění, rozhodne nový zápas 2×5 minut + 3 s. bez zápisu.
Aktuální informace a pokyny budou umístěny na webových stránkách KHŠS
Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)

Za podporu a spolupráci děkujeme Gymnáziu F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou

Ondřej Ruda, předseda KM KHŠS,
Jiří Daniel, ředitel turnaje