Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Memoriál Mirka Kodytka / Přebor družstev PDŠS v rapid šachu na rok 2019

Daniel Roischl - 11.2.2019

Šachový oddíl TJ Sokol Mistrovice 

ve spolupráci se ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald

Vás zvou na již 29. ročník turnaje čtyřčlenných družstev v rapid šachu

 

MEMORIÁL MIRKA KODYTKA, který je současně

Přeborem družstev PDŠS v rapid šachu na rok 2019

 

Datum konání: sobota 27. dubna 2019

Místo:                   tělocvična č.p. 189 Mistrovice  561 64

Hrací systém: švýcarský na 7 kol, 2 x 20 minut + 5 sekund na tah,

                             řízeno Swiss Managerem

                             Všechna přihlášená družstva hrají ve společném turnaji.

Materiál:              Každé družstvo přiveze 2 šachové soupravy a 2 funkční digitální hodiny.

Účast:                   Hráči družstev hrající krajský přebor musí být zařazeni v databázi ŠSČR výhradně z hráčů stejného oddílu. Účastnit se mohou i družstva kombinovaná či jiných oddílů mimo Pardubický kraj, nebudou však zařazeni do pořadí PdŠS v rapid šachu. Start náhradníků je povolen.     

Hlavní rozhodčí: Veronika Šmajzrová

Ředitel turnaje:  Karel Halbrštát Mistrovice 180  561 64 Mistrovice

                             khalbrstat@seznam.cz      mobil 606 101 706

Přihlášky:            telefonicky, nebo nejlépe e-mailem na adresu ředitele turnaje do čtvrtka 25. dubna 2019 (uvést jméno, oddíl, ELO)

                              Po přihlášení bude vaše účast obratem potvrzena.

                              Předem nepřihlášená družstva nemusí být do turnaje přijata!

Časový harmonogram: prezentace   8:00-8:50 hod.

  1. – 7. kolo 9:05 – 16:30 hod.

Vyhlášení výsledků: 16:40 hod.

Startovné: 100,00 Kč/os., ze startovného jde 50,- Kč na oběd.

Ceny: 1. místo: 1200,- Kč, 2. místo: 800,- Kč, 3. místo: 600,- Kč,

  1. místo: 400,-

Ostatní družstva:  1. místo: 800,-Kč, 2. místo: 500,-Kč, 3. místo: 300,-Kč.

Vyhodnocení nejúspěšnějších hráčů na jednotlivých šachovnicích 100,-Kč.

(Při stejném počtu bodů 2 či více hráčů 50Kč).

 

Občerstvení během celého turnaje v hostinci U Novotnů Mistrovice

 

ÚČASTNÍCI BEZ ŠACHOVÝCH SOUPRAV A DIGITÁLNÍCH HODIN NEMUSÍ BÝT PŘIJATI DO TURNAJE!!!

 

SRDEČNĚ  ZVOU POŘADATELÉ