Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Krajský přebor jednotlivců HD10 + HD12 – startovní listiny

Ondrej Ruda - 20.3.2019

Krajský přebor žáků do 10 a do 12 let- startovní listiny

KP KHŠS HD10 + HD12

Přebor Královéhradeckého kraje žáků do 10 a do 12 let v šachu

Pořadatel: KHŠS, ŠŠPM Lipky HK a Region Panda, z .s.

Název turnaje: Krajský přebor KHŠS HD10 a HD12

Místo:

23. 3. 2019 Hradec Králové, ZŠ J. Gočára Tylovo nábřeží 1140/20, 500 02 Hradec Králové (vchod od řeky)

30. 3. 2019 Rychnov nad Kněžnou Sportovní hala Romana Šebrleho Hrdinů odboje 36 (vchod do haly), Rychnov nad Kněžnou

ředitel turnaje: Svatava Ptáčková a Jiří Daniel

Rozhodčí v Rychnově: Jiří Daniel, 777 124 775, panda.daniel@tiscali.cz

Rozhodčí v Hradci Králové: Petr Marek, 724 065 409, p.marek.hk@gmail.com

Právo účasti:

HD10 hráči a hráčky nar. 1. 1. 2010 a mladší,

HD12 hráči a hráčky nar. 1. 1. 2008 a mladší

hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, řádně registrovaní v oddílech KHŠS,

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány
 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů
 3. Buchholz
 4. Sonnenborn-Berger
 5. Vícekrát černé
 6. Los

Tempo hry:

HD 10 20 minut + 5 s/tah, se zápočtem na RAPID LOK. Povinný zápis. Hráč nemusí zapisovat od chvíle, kdy mu na hodinách poprvé zbývá méně než deset minut, 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii,

HD 12 30 minut na partii + 30 sekund na tah, se zápočtem na ELO LOK, povinný zápis celé partie, 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii.

Stravování: individuální

Přihlášky: Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození a evidenční číslo.

Uzávěrka přihlášek do 20. 3. 2018 na adresu SvatavaPtackova@seznam.cz

A v kopii na p.marek.hk@gmail.com + v kopii předsedovi KM ORuda@seznam.cz

Startovné:

HD10: hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS 0 Kč, ostatní 50,- Kč

HD12: hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS 0 Kč, ostatní  100,- Kč

Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč

 

Prezence v Hradci i v Rychnově: 8:00 – 8:50

Rozpis kol:

HD 10 23. 3. 2019 Hradec Králové

 1. 9:00 – 9:50,
 2. 9:55 – 10:45,
 3. 10:50 – 11:40, přestávka na oběd
 4. 13:00 – 13:50,
 5. 13:55 – 14:45
 6. 14:50 – 15:40

poté vyhodnocení a ukončení KP

 

Rozpis kol: HD 12 23. 3. 2019 v Hradci Králové

9:00  1. Kolo

11:15 2. Kolo

14:30 3. Kolo

Rozpis kol HD 12: v Rychnově n. K. 30. 3. 2019

9:00  4. Kolo

11:15 5. Kolo

14:30 6. Kolo

Poznámka: pokud nebude některý hráč přítomen v Rychnově na 4. Kole v 9:00, nebude připuštěn ve 4. kole ke hře a nebude ani nalosován, může však pokračovat od 5. kola

Omluvená nepřítomnost od 4. kola: příplatek ke startovnému 100 Kč

Neomluvená nepřítomnost: příplatek ke startovnému 200 Kč (do termínu úhrady bude mít hráče pozastavenou činnost)

Postupy: vítěz kategorie + další hráči podle postupové kvóty pro KHŠS v příslušné kategorii postupují na Mistrovství Čech 2018 v kategorii H10 a H12. Dívky se mohou účastnit Mistrovství Čech bez omezení.

Ceny: věcné, nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy

Materiál zajišťuje pořadatel.

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži.
Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje.

Za pomoc a podporu děkujeme Královéhradeckému kraji.

Vedlejší turnaj začátečníků do 10 let v Rychnově 30. 3. 2019

se uskuteční pro hráče nar 2009 a mladší, hlavně pro menší děti ve věku 6-7 let bez zápisu ve stejném časovém harmonogramu jako v Hradci.

Petr Marek, hlavní rozhodčí v Hradci Králové

Jiří Daniel, hlavní rozhodčí v Rychnově

Ondřej Ruda, předseda KM KHŠS