Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Registrace členů svazu – seznamy odeslat nejpozději do 1.3.2019

Jan Slavík, hospodář KHŠS - 20.2.2019

Každý oddíl musí do stanoveného termínu 1.3. odeslat seznam všech svých členů paní Jitce Kniezkové na e-mail:jitka.kniezkova@chess.cz. Organizační pracovník oddílu koncem ledna obdržel aktuální seznam členů klubu, který je třeba aktualizovat a především doplnit o nové členy. Formuláře přihlášek lze stáhnout z webu ŠSČR. Žádám všechny kluby, aby své členy označovali za aktivní již nyní a neodkládali tento proces až na zářijový termín před začátkem soutěží družstev. Počet členů krajského svazu je důležitý hlavně v kategoriích mládeže pro stanovení počtu postupových míst na republikové soutěže. Připomínám, že členské příspěvky se hradí až po obdržení faktury v květnu, jejich výše je stejná jako v roce 2018.