Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

STK rozhodla o změnách v soutěžích KHŠS

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 1.4.2019

Po dlouhém jednání předsedy STK a vedoucích soutěží družstev dojde od nadcházející sezóny ke značným změnám v Soutěžním řádu pro dlouhodobé soutěže družstev pořádaných KHŠS.
Jde především o následující body:
1) Zavedení klasického hracího tempa – 2,5 hodiny na 40 tahů, 1 hodina na 20 tahu s přerušením partie na 30 minut po 9 hodinách hry, hodina na dohrávku partie s bonifikací 30 sekund od 1. tahu. Důvodem je velmi nízká úroveň partií hraných současným tempem.

2) Sestava k utkání se zvyšuje z 8 na 10 resp. z 5 na 7. Dvě místa navíc musí obsadit žena a hráč mladší 16 let. Ženu je možné nahradit hráčem s čestným prohlášením o příslušnosti k LGBT komunitě. Hráč příslušící k LGBT komunitě získá v každé partii minimálně 1/2 bodu. Mohou tedy nastat výsledky jako 1-0,5. Důvodem je popotahování za genderovou nevyváženost šachových soutěží.

3) Celá soutěž bude probíhat dvoukolově (doma-venku), hrací dny boudou sobota a neděle. Přesný termín a čas utkání si musí vedoucí družstev dohodnout mezi sebou a před prvním hracím víkendem musí termín poslat vedoucímu soutěže.

4) Počet volných hráčů bude rovný počtu družstev každého oddílu.

5) Povinnost přepisování partií do pgn.

6) Od sezóny 2022-2023 uvažujeme o povinnosti online přenosů z KP.

7) Na sestavě k utkání je možné uvést vyšší počet hráčů. K utkání můžou nastoupit hráči, kteří jsou uvedeni v sestavě k utkání, přítomní nehrající hráči jsou považováni za diváky. Nehrající hráč uvedený v zápise o utkání a na sestavě k utkáni může střídat libovolného hrajícího hráče. Ženy a hráči mladší 16 let smí být střídán pouze jen a pouze za ženy a hráče mladší 16 let. Střídání musí rozhodčí uvést do zápisu o utkání.

Změny Soutěžního řádu také zasáhnou soutěže družstev mládeže:
1) V soutěžích družstev nebude možné používat hosty a cizince registrované v ŠSČR.
2) Povinnost nasazení hráče mladšího 12 měsíců do všech soutěží družstev mládeže, batole je možné nahradit psem, který musí být řádně registrován ŠSČR – doporučená plemena borderkolie, zlatý retrívr, německý ovčák… Pes nesmí svévolně rozkousat soupeřovy figurky.