Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY 12. – 16. srpna v Hradci Králové

Ondrej Ruda - 22.7.2019

Královéhradecký krajský šachový svaz

pořádá

Školení trenérů třetí třídy

 

Termín školení: 12. – 16. 8. 2019

Termín zkoušek: bude stanoven po dohodě uchazečů, min. 14 dní po ukončení školení, pravděpodobně sobota v první polovině září

Místo: DDM Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové

Vedoucí školení: Mgr. Ondřej Ruda, tel. 604 162 789

Přihlášky posílejte e-mailem na: ORuda@seznam.cz do 30. 7. 2019

 

Požadavky na uchazeče:

Věk minimálně 17 let (výkon funkce trenéra III. třídy až od 18 let)

Zájemce o školení trenér III. třídy musí mít II. výkonnostní třídu a být členem ŠSČR s platnou registrací

Uhrazení stanoveného poplatku za školení

 

Poplatek za školení je 1000,- Kč. Cena pro členy KHŠS 800,- Kč. Přihlášení uhradí do 1. 8. na účet KHŠS.

č. ú. (FIO banka a.s.): 2500034513 /2010. Variabilní symbol uveďte 45.

Dále napište své jméno a příjmení jako zprávu příjemci.

 

Doporučený program naleznete na webu ŠSČR

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/08/Priloha_10_VV96_Pokyny_pro_skoleni_treneru_2-4_tridy.pdf

Obsah školení a lektoři:

Úloha počítačů v šachovém výcviku, práce s databázemi – Ing. Evžen Gonsior T1

Obecná šachová část – Ing. Jaroslav Mojžíš, T1, předseda zkušební komise

Pravidla FIDE a šachová legislativa (2 hodiny), Turnajová hra a turnajový režim hráče, šachové soutěže (2 hodiny) – Ing. Jiří Bielavský ÚR

Základy pedagogiky a psychologie (2 hodiny), Didaktika a organizace šachového výcviku (2 hodiny) Ing. Evžen Gonsior nebo Mgr. Ondřej Ruda

Praktická výměna zkušeností ze šachového tréninku hráčů – Mgr. Ondřej Ruda

 

Předběžný program (změny vyhrazeny dle domluvy účastníků a lektorů)

 

Pondělí 12. 8. 2019

8 – 10 úvodní administrace, organizace školení

10 – 12 základy pedagogiky a psychologie

13 – 16 obecná šachová část

 

Úterý 13. 8. 2019

8 – 10 didaktika a organizace šachového výcviku

10 – 12 obecná šachová část

13 – 16 obecná šachová část

 

Středa 14. 8. 2019

8 – 10 pravidla FIDE a šachová legislativa

10 – 12 turnajová hra a turnajový režim hráče

13 – 16 úloha počítačů v šachovém výcviku, práce s databázemi

 

Čtvrtek 15. 8. 2019

8 – 10 obecná šachová část

10 – 12 obecná šachová část

13 – 16 obecná šachová část

 

Pátek 16. 8. 2019

8 – 10 práce s databázemi

10 – 12 praktická výměna zkušeností ze šachového tréninku hráčů

13 – 16 obecná šachová část

 

Pro zájemce je možné domluvit oběd ve školní jídelně vzdálené 100 metrů.