Královéhradecký krajský šachový svaz


Pozvánka na Vánoční turnaj v Rychnově nad Kněžnou

Ondrej Ruda - 18.11.2019

Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou

ve spolupráci se šachovou školou Panda

pořádá

Vánoční šachový turnaj

3 turnaje pro hráče s ELO FIDE max. 2199

 

Termín: 28. – 30. 12. 2019

Základní informace:

Místo: Gymnázium F. M. Pelcla, Hrdinů odboje 36, Rychnov n. Kn.

Sportovní hala Romana Šebrleho (vchod z ulice Na Drahách)

Činovníci turnaje:

Ředitel turnaje: Mgr. Petr Kačírek, kacirek@grk.cz, 603269035

Hl. rozhodčí: bude určen před turnajem

 

Účastníci:

Akce je určena pro všechny hráče registrované i neregistrované z České republiky i zahraničí.

 

Program:

Sobota 28. 12. 2019

Prezentace do 9:00 hod., zahájení turnaje 9:15 hod.

09,30 hod.           1. kolo

13,00 hod.           2. kolo

Neděle 29. 12. 2019

09,00 hod.           3. kolo

13,00 hod.           4. kolo

Pondělí 30. 12. 2019

9:00 hod.             5. kolo

13:00 hod.           6. kolo

Vyhlášení: 20 minut po konci poslední partie každého turnaje

 

Tempo hry:

2x 60 min + 30 sek za tah. Partie se zapisují. Čekací doba je 60 minut.

 

Systém hry:

Turnaje se hrají švýcarským systémem na 6 kol

Pořadí: 1. Počet bodů  2. Buchholz  3. Rating performance

 

Skupiny:

Turnaj „A“

hráči s ELO FIDE 1900 – 2199 (nebo s LOK ČR pokud hráč FIDE ELO nemá)

Pořadatel má právo skupinu doplnit na sudý počet hráčem, který nesplňuje podmínku ELO

Turnaj „B“

hráči s ELO FIDE 1600 – 1899 (nebo s LOK ČR pokud hráč FIDE ELO nemá)

Pořadatel má právo skupinu doplnit na sudý počet hráčem, který nesplňuje podmínku ELO

Turnaj „C“

hráči s elem ČR či FIDE max. 1599 nebo neregistrovaní

 

Turnaje A a B budou zaslány na FIDE ELO.

Turnaj C bude zaslán na LOK  ČR.

 

Nasazení v turnajích:

1.FIDE ELO, 2. LOK ČR, 3. Nasazovací ELO

 

Další podmínky:

Hráč nemá právo hrát nižší skupinu turnaje.

Hráč může hrát vyšší skupinu, než odpovídá jeho ELO (viz dále).

Skupiny mohou být sloučeny, pokud ve skupině není min. 14 hráčů.

 

Pozn.: Přezůvky s sebou! Budou na půjčení k dispozici návleky.

 

Přihlášky, startovné a slevy

Přihlášky a zaplacení startovného:

Do 13. 12. 2019 včetně na adresu: kacirek@grk.cz  (přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem)

Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení startovného na č. ú. 78-9355970277/0100 pod variabilním symbolem 1111.

Přihláška po termínu je možná se souhlasem ředitele turnaje (kontrola kapacity) a s navýšením startovného +100,- Kč.

Storno po uzávěrce přihlášek – 100,- Kč

 

Startovné do turnaje (jednotné):

400,- Kč

 

Hráč, má možnost se přihlásit do vyšší skupiny (o jeden stupeň) za splnění podmínky, že jeho FIDE ELO je max. o 150 bodů menší než v turnaji požadované a příplatek činí 200,- Kč.

 

Slevy:

  1. a) Hráči ročník narození 1954 a starší -100,- Kč
  2. b) Hráči r.2002 a mladší – 100,- Kč
  3. c) Hráči registrovaní v oddílech Královéhradeckého šachového svazu -100,- Kč

Slevy  a, b, c  se nesčítají.

 

Cenový fond:

Turnaj „A“

1.místo 2000,- Kč 2.místo 1400,- Kč 3.místo 1.000,- Kč

Věcné ceny pro: minimálně pro 4. – 5. místo

nejlepšího hráče narozeného 1999 a ml., 2003 a ml.

nejlepšího hráče narozeného 1954 a starší

 

Turnaj „B“

1.místo 1800,- Kč 2.místo 1200,- Kč 3.místo 800,- Kč

Věcné ceny pro: minimálně pro 4. – 5. místo

nejlepšího hráče narozeného 2001 a ml., 2004 a ml.

nejlepšího hráče narozeného 1954 a starší

Turnaj „C“

1.místo 1200,- Kč 2.místo 800,- Kč 3.místo 500,- Kč

Věcné ceny pro: minimálně pro 4. – 5. místo

nejlepšího hráče narozeného 2003 a ml., 2006 a ml. a 2009 a ml.

nejlepšího hráče bez ELO FIDE

nejlepšího hráče narozeného 1954 a starší

 

Hráč bere jen jednu cenu (vyšší), cena nižší se posouvá na 2. v pořadí. Aby vznikl nárok na cenu, musí se hráč zúčastnit vyhlášení na konci turnaje.

 

Ceny v případě nízkého (vysokého) počtu hráčů ve skupinách může pořadatel upravit. Případná úprava bude zveřejněna před zahájením.

 

Ubytování: individuálně

Např.:        Internát SPŠ (230,- Kč/noc, www.vosrk.cz/ubytovani-a-stravovani)

Penzion v chaloupce http://www.penzionvchaloupce.cz/

Penzion U zvonu (https://www.uzvonu.com)

apod.

Stravování: individuálně