Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zpráva disciplinární komise 25.9.2019

Daniel Roischl - 25.9.2019

V minulé sezóně neměla disciplinární komise naštěstí žádný problém při řešení chyb oddílů či VV. Proto se zabývala pouze konstruktivním řešením o zvýšení částky u pokut ze 100 Kč na 300 Kč. Vlastní diskuse komise byla dlouhá mezi všemi členy komise. Nakonec se o věci hlasovalo. Bylo schváleno předložit tuto věc nejdříve na VV KHŠS a potom na konferenci k případnému schválení.

Na konferenci Lesk hlasoval proti přijetí, což bylo nepříjemné překvapení a poté rezignoval na svoji pozici v DK.
Proto se zabýváme hledáním nového člena už od okamžiku skončení konference KHŠS.

Bydelský Tomáš, předseda disciplinární komise KHŠS