Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Pozvánka na schůzi Komise mládeže – 12. 10. ve Studenci

Ondrej Ruda - 8.10.2019

Tímto bych chtěl pozvat zástupce všech oddílů KHŠS pracujících s mládeží na schůzi rozšířené komise mládeže, která se uskuteční 12. 10. od 10h ve Studenci.

Program:
Vyhodnocení konkurzů KM na pořadatele akcí mládeže pořádaných KHŠS
Soutěže družstev mládeže – KPŽD, KSŽD, KPDMŽ, přebory škol
Olympiáda dětí a mládeže
Podpora oddílů a kroužků
Různé

Ondřej Ruda, KM KHŠS