Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

2. Velká cena se hraje 23. 11. v Náchodě – propozice

Ondrej Ruda - 18.11.2019

Královéhradecký šachový svaz a šachový oddíl TJ Náchod

pořádají

2. Velkou cenu KHŠS – Open Gymnázia Náchod

 

 • Termín: sobota 23. listopadu 2019
 • Místo a čas: Jiráskovo Gymnázium Náchod, Řezníčkova 451

prezence:   08:00 – 08:40,

 1. kolo 09:05 – 09:45,
 2. kolo 09:55 – 10:35,
 3. kolo 10:45 – 11:25,
 4. kolo 11:35 – 12:15,
 5. kolo 12:25 – 13:05,
 6. kolo 13:15 – 13:55,
 7. kolo 14:05 – 14:45
  vyhlašování kategorií po jejich skončení
 • Kategorie:
 • Chlapci a dívky nar. 1.1.2004 a později
  II. Chlapci a dívky nar. 1.1.2006 a později
  III. Chlapci a dívky nar. 1.1.2008 a později
  IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2010 a později
  V.  Chlapci a dívky nar. 1.1.2012 a později

V případě malého počtu účastníků v některé kategorii mohou být kategorie sloučeny.

 • Systém: 4 turnaje ve zrychleném šachu na 7 kol, dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach a dále s touto úpravou nemožných tahů: v kategoriích I. až III. je tolerován jeden správně reklamovaný nemožný tah, druhý správně reklamovaný nemožný tah prohrává. Při první správné reklamaci má poškozený nárok na přidání dvou minut času, pokud mu do konce partie zbývá méně než 5 minut. V kategorii IV. jsou tolerovány dva správně reklamované nemožné tahy, prohrává třetí správně reklamovaný nemožný tah. V kategorii V. jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy, prohrává až čtvrtý správně reklamovaný nemožný tah.
 • Tempo: 15 minut + 5 sekund za tah pro každého hráče, hráči nemusí zapisovat. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger 5. Vícekrát černé 6. LoS
 • Ředitel: Petr Dusbaba, e-mail: niki.dusbaba@seznam.cz, tel. 602 628 968
 • Hlavní rozhodčí: Petr Čechura petr.cechura@centrum.cz, tel. 774 437 508, rozhodčí: členové ŠO
 • Startovné: 50 Kč, za přihlášení po termínu nebo neúplnou přihlášku příplatek 20 Kč
 • Uzávěrka přihlášek: úterý 19. listopadu 2019
 • Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, rok narození, oddíl, kategorie u neregistrovaných (u registrovaných stačí jméno a příjmení, registrační číslo a kategorie)

 

 • Přihlášky posílejte na e-mail ředitele turnaje, v kopii na e-mail hlavního rozhodčího
 • Ceny: trofeje, diplomy a věcné ceny pro nejlepší, drobné suvenýry pro ostatní. Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků
 • Různé: Všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže „Velké ceny“ – viz obecné propozice VC
 • POZOR – obědy nelze zajistit, po celou dobu bude otevřena kantýna, kde mj. bude možné koupit párek v rohlíky, obložené housky apod.
 • Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)
 • Povinnosti účastníků: na každého lichého hráče šachovou soupravu (nejlépe označenou na šachovnici) s označenými hodinami (bude potřeba v omezeném počtu), zodpovědný doprovod ochotný pomoci s dozorem nad hráči.
 • Přezůvky všichni účastníci včetně doprovodu

 

 

Ing. Petr Dusbaba, ředitel turnaje                                          Mgr. Ondřej Ruda, předseda KM