Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Okresní kolo přeboru škol Hradecka – Hradec Králové 10.12. – propozice

Jan Slavík, hospodář KHŠS - 19.11.2019

Okresní kolo přeboru škol Hradecka v šachu 2019

Pořadatel: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové a
Královéhradecký krajský šachový svaz

Ředitel soutěže: Petr Jecha

Hlavní rozhodčí: Jan Slavík

Hrací místnost: Hradec Králové, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 2 nebo č. 7.

Termín: úterý 10. prosinec 2019

Prezence: 8.00 – 8.20 hod. zahájení turnaje v 8.30 hod.
13.30 – 14.00 hod. ukončení soutěže

Kategorie: A/ žáci 1. – 5. tříd ZŠ
B/ žáci 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
C/ žáci středních škol

Družstva: Čtyřčlenná družstva žáků stejné školy z okresu Hradec Králové, jedno družstvo v každé kategorii za školní zařízení.
V případě menšího počtu přihlášených je možný start dalšího družstva za školu ve všech kategoriích – zájem uveďte v přihlášce.
Vedoucí družstva bude předem informován.

Soupiska: Soupiska družstva školy se předkládá při prezenci a musí být potvrzena vedením školy. Uveďte jméno a příjmení, datum narození, navštěvovanou třídu u všech hráčů a ELO/VT. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči a dva náhradníci, hostování není povoleno.
Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce za ním a současně aby nebylo o 300 a více bodů vyšší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce před ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Přihlášky: Písemně do 3. prosince 2019 na e-mail: jan-slavik@seznam.cz,
tel. 608609317.

Startovné: Za každé družstvo 200,- Kč.

Výsledkové listiny ze základních kol na jednotlivých školách se posílají do 9.12.2019 elektronickou poštou na adresu: kamcasafarik@seznam.cz.

Hrací předpis: Hodnocení družstev olympijským způsobem (počítá se skóre).
O pořadí rozhoduje:
1) součet bodů
2) vzájemný zápas
3) individuální výsledek na 1., 2., a 3. šachovnici.
Systém hry bude každý s každým, při větším počtu bude určen na místě podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích, tempem 20 minut na partii (lze upravit o 5 minut) a hráče podle pravidel FIDE pro rapid šach bez povinného zápisu. Pokud budou v kategorii všechny digitální hodiny, bude se hrát tempem s časovou bonifikací. Nemožný tah může potrestat rozhodčí přidáním dvou minut soupeři a prohrává až třetí nemožný tah v pořadí. Pokud soupeř provede nemožný tah, hráč zastaví hodiny a zvedne ruku.

Materiál: Každé družstvo donese dvě kompletní šachové soupravy standardní (klubovka, stauton) včetně šachovnice a dvoje šachové hodiny.
Šachovou soupravu + hodiny lze též zapůjčit v místě konání přeboru od KHŠS za poplatek 50,- Kč. Od poplatku 50,- Kč jsou osvobozeny týmy sestavené výhradně z neregistrovaných hráčů, sestavu nutné zaslat společně s přihláškou (bude kontrolováno z databáze). Požadavek na zapůjčení je nutno nahlásit předem – nejpozději zároveň s přihláškou do 3.12.2019!

Ceny: Pro nejlepší družstva diplomy, drobné ceny pro všechny účastníky.

Postup: Dvě nejlepší družstva v každé kategorii postupují do krajského kola.

Upozornění: Bezpečnost žáků zajišťuje v plném rozsahu vysílající škola /viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 Sb. §7, odst. 2/. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti úrazu ani krádeži. Hráči musí mít kartu pojištěnce. Za zdravotní stav, dodržování bezpečnosti a kázeň účastníků soutěže odpovídá vedoucí družstva.

Jan Slavík, hlavní rozhodčí
Jakub Šafařík, za KM KHŠS

Propozice ke stažení:Propozice Okresní přebor škol HK 2019