Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Krajský přebor družstev mladších žáků – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

Ondrej Ruda - 1.2.2020

Propozice krajského přeboru družstev mladších žáků 2020

 • Pořádá komise mládeže KHŠS a ŠK Lípa
  • Datum: sobota 22. 2. 2020

Registrace v den konání do 8:55 hodin.

Při registraci proběhne kontrola soupisek (případně drobné úpravy), povolení mateřského oddílu k hostován a uhradí se startovné 200 Kč

 • Místo konání: SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549

Spojení MHD: autobusy č. 9, 24 z Terminálu či hl. nádraží, vystoupit na zastávce Hvězda a projít obchodní centrum, pak doprava kolem plotu obejít ZŠ Štefánikova. http://www.mapy.cz/s/6uKY – Bod A – hrací místnost,

Spojení autem: výjezd z Hr. Králové směr Vysoká n. L., u točny zast. MHD PODZÁMČÍ zatočit doleva do sídliště, ul. Sekaninova, projedete – viz odkaz na mapu

 • Ředitel turnaje: Pavel Pražák
  • Hlavní rozhodčí: Milan Borůvka
 • Družstvo – složení: pětičlenné, hráči nar. 2008 a mladší, ke každému zápasu musí nastoupit jedna dívka nar. 2008 a mladší a jeden hráč nar. 2011 a mladší
 • Družstvo – soupiska: max. 10 hráčů, k zápasu může nastoupit nejvýše 1 hostující hráč nebo cizinec, zúčastnit se mohou pouze registrovaní hráči a hráčky
 • Postup: na MČR 12. – 14. 6. 2020 v Jihlavě postupují družstva na 1. a 2. místě
 • Přihlášky a soupisky posílejte do středy 19. 2. 2020 na adresy: prazak.neslhk@email.cz, v kopii na milan.boruvka@email.cz

• Startovné: 200,- Kč za družstvo, při pozdní přihlášce + 100,- Kč

 • Vybavení družstev: 3x digitální hodiny a 3x šachové soupravy.

Hraje se podle pravidel FIDE 2 x 15 min. + 5 sec za tah bez povinného zápisu.

Systém soutěže bude určen podle počtu přihlášených účastníků.

– soupiska družstva se nemění během turnaje, v případě nastoupení náhradníků se sestava posouvá
– hodnocení: body družstva 3-1-0, skóre, vzájemný zápas, BH-1,výsledek na 1.š., 2. – 5. š. (před zahájením turnaje bude upřesněn systém pomocného hodnocení v závislosti na systému turnaje).
– dívku nelze ztotožnit s mladším hráčem na jednu šachovnici
– hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší než ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby nebylo o 300 a více  bodů vyšší než ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním
– informace o přihláškách a aktuální pokyny naleznete na stránkách KHŠS

účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)

Každé družstvo musí mít dospělý doprovod přítomný po celou dobu turnaje zodpovědný za své svěřence.

Všichni účastníci musí mít přezůvky.

Občerstvení formou bufetu – párek v rohlíku, sušenky, teplé a studené nápoje

Pavel Pražák, ředitel turnaje
Milan Borůvka, hlavní rozhodčí

 

Ondřej Ruda, KM KHŠS