Královéhradecký krajský šachový svaz


Jaroměřský TURCK Open turnaj v Českém šachu – 25. června

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 18.6.2020

 „Jaroměřský TURCK Open turnaj v Českém šachu“

Termín: 25. června 2020, od 16 hodin

Právo účasti: hráči bez omezení věku a výkonnosti

Pravidla hry: Tato varianta šachu se hraje se standardní šachovou soupravou bez krále a dámy. Dále se od klasického šachu odlišuje funkcí pěšců, absencí výměn figur a cílem hry. Pěšci se umísťují na pole, kam přímo cílí tři a více figur jedné barvy. Hráč umísťuje pouze pěšce své barvy. Pěšci po umístění na šachovnici nemají žádnou funkci, jen blokují příslušné pole. Tahem se rozumí umístění pěšce nebo pohyb figury. Vyhrává hráč, který dříve umístí svých osm pěšců na šachovnici.
Podrobná pravidla viz www.facebook.com/hraceskesachy

Místo konání: prezence, vyhlášení výsledků a všechny partie budou probíhat v Klubovně šachového oddílu v Jaroměři, Lužická 426

Systém turnaje: švýcarský na 7 kol
Tempo hry: 2x 10 min
Rozhodčí turnaje: Petr Staněk

Cenový fondcelkem 1050 Kč + věcné ceny v hodnotě 6000 Kč (v pevném i kapalném skupenství pro děti i dospělé)

1. 600
2. 300
3. 150

Startovné (je uvedeno v Kč):

Hráč bez titulu GM, IM, WGM a WIM v klasickém šachu 20,-
Neregistrovaní hráči klasického šachu 50,-

Přihlášky: e-mailem na peca.stanek@seznam.cz do 21. června 2020,
přihlášení na místě bude možné pouze do vyčerpání kapacity turnaje

Pořadatelé si vyhrazují možnost změna tempa a systému turnaje dle počtu účastníků.