Královéhradecký krajský šachový svaz


Propozice krajských soutěží – poznámka k usnesení konference KHŠS

Ondrej Ruda - 13.7.2020

Konference KHŠS uložila ve svém usnesení STK vydat propozice krajských soutěží družstev do 10. 7. Vzhledem k dohrávání ligových soutěží v červnu však bude republiková STK zasedat až 18. 7. a rozpis republikových soutěží a termínovou listinu zveřejní až 22. 7. Poté bude následovat přihlašování do republikových soutěží. Kompletní harmonogram naleznete na

Informace k soutěžím družstev

STK KHŠS tak nemůže splnit úkol uložený konferencí, jistě se však pokusí připravit krajské soutěže družstev v nejkratší možné době. Rovněž datum konference a návrh termínové listiny mládeže budou připraveny až po zveřejnění republikové termínové listiny.

KM KHŠS prozatím zveřejnila termíny soutěží, které se budou hrát (či dohrávat) v září. Až po dohrání krajských přeborů mládeže bude vydána též kompletní Listina talentů KHŠS pro příští rok. Termínová listina bude průběžně doplňována bez zbytečného prodlení.