Královéhradecký krajský šachový svaz


Pozvánka na 23. ročník turnaje Járy Masopusta 14.11

Daniel Roischl - 30.7.2020

T J   S O K O L    M i s t r o v i c e, z.s. 

                                                          šachový oddíl

                                                Vás srdečně zve na další již  

                      23. r o č n í k  t u r n a j e   J á r y   M a s o p u s t a

               „ Turnaj je pod záštitou radní Pardubického kraje Mgr. Hany Štěpánové“.     

Turnaj je současně přeborem PDŠS v rapid šachu jednotlivců na rok 2020

Datum: sobota 14. listopadu 2020

Místo konání: tělocvična u Hostince U Novotnů

Hrací systém: švýcarský na 9 kol, 2×15 minut + 5 sekund na tah

Rozhodčí turnaje: Kateřina Šimáčková

Ředitel turnaje: Karel Halbrštát, Mistrovice 180, 561 64 Mistrovice

Telefon: mobil +420606101706

E-mail: khalbrstat@seznam.cz                                                                                                        

Startovné: 150,-Kč/os., ze startovného jde 50,-Kč na oběd

Ceny: televizor, mobil, rychlovarná konvice a další ceny.

                            nejlepší hráč do 1550 národního ELA: 300,-

                          nejlepší hráč do 1750 národního ELA: 300,-

                          nejlepší hráč do 1950 národního ELA: 300,-

                           nejlepší senior (nar. 1960 a starší): 200,-Kč                                                   

                           nejlepší junior (nar. 2000 a mladší): 200,- Kč

                           nejlepší žena: 100,- Kč

                           nejlepší juniorka (nar. 2000 a mladší): 100,- Kč 

                           Dále věcné ceny věnované sponzory

Ceny pro hráče registrované v PDŠS:

1.místo: 800,- Kč, 2.místo: 600,- Kč, 3.místo: 500,- Kč, 4.místo: 300,- Kč, 5.místo: 200 Kč, nejlepší senior (nar. 1960 a starší): 200,-Kč, nejlepší junior (nar. 2000 a mladší): 200,- Kč, nejlepší žena: 100,- Kč, nejlepší juniorka (nar. 2000 a mladší): 100,- Kč

Souběh cen v Memoriálu i v rámci PDŠS je možný.

Časový rozvrh: 8:00 – 8:50hod. prezentace

                             9:00 zahájení turnaje

                             9:05 – 17:00  1. – 9. kolo

                             17:10 vyhlášení výsledků

Hrací materiál: na každého lichého hráče je nutné přivést kompletní   šachovou soupravu a funkční digitální hodiny, jinak pořadatelé nemohou zaručit přijetí do turnaje.   

Občerstvení:               během celého turnaje Hostinec U Novotnů     

Přihlášky:                    písemné, telefonicky, e-mailem na ředitele turnaje do 12. 11. 2020.

Uveďte vždy jméno a příjmení, datum narození, oddíl a ELO nebo VT.  

Možnost zajištění omezeného počtu noclehů.

 Turnaj bude započten na rapid LOK a Fide rapid ELO   

SRDEČNĚ  ZVOU  POŘADATELÉ