Královéhradecký krajský šachový svaz


Usnesení volební konference KHŠS – Jičín 4. října 2020

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 8.10.2020

Usnesení konference Královéhradeckého krajského šachového svazu (KHŠS), která se konala dne 4. 10. 2020 v Jičíně:

 1. Konference KHŠS schvaluje jednací řád, volbu pracovního předsednictva a pracovních komisí (mandátová, návrhová, volební).
 2. Konference KHŠS schvaluje přednesené zprávy o činnosti výkonného výboru (= VV) a přítomných zástupců komisí mládeže a rozhodčích.
 3. Konference KHŠS schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření za sezonu 2019/2020, celkový přebytek 28.244 Kč.
 4. Konference KHŠS bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti od přítomných zástupců komisí disciplinární a revizní.
 5. Konference KHŠS bere na vědomí přednesenou informaci zástupce ŠSČR.
 6. Konference KHŠS volí nový výkonný výbor KHŠS ve složení: předseda – Ing. Jaroslav Šmíd, místopředseda a hospodář – Ing. Zdeněk Urban, sekretář – Mgr. Svatava Ptáčková, sportovně-technická komise – Jan Slavík, komise mládeže – Mgr. Ondřej Ruda.   
 7. Konference KHŠS volí novou revizní komisi ve složení (abecedně): Ladislav Brož, Ing. Jan Kohout, Vladimír Luštinec.
 8. Konference KHŠS volí delegáty na konferenci ŠSČR v pořadí (abecedně) Ing. Jaroslav Šmíd, Tomáš Ulman a Ing. Zdeněk Urban s tím, že případné náhradníky zajistí VV KHŠS.
 9. Konference KHŠS schvaluje navržený rozpočet na sezonu 2020/2021.
 10. Konference KHŠS projednala všechny došlé návrhy od oddílových delegátů včetně návrhů vzešlých z diskuse. Z nich schvaluje pouze dva návrhy:
 11. VV se ukládá povinnost zveřejňovat zápisy ze svých jednání na svém webu do 15 dnů od dne konání.
 12. VV se ukládá, aby posoudil možnost rozšíření účasti volných hráčů v regionálním přeboru.

Za návrhovou komisi: PhDr. Jaroslav Čáp, Ing. Michal Cerha.